List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Diakonia

Vzácna návšteva z Eurodiacon...

V dňoch 27. - 30. novembra 2017 sme na Slovensku mohli privíta...

Potravinová zbierka TESCO op...

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa  v dňoch 9.– 11. nov...

Slúžme v duchu kresťanskej l...

...týmito slovami sa 26. októbra začala biblická hodina v kulp...

TESCO a Evanjelická diakonia opäť pomáha

07.11.2017 | utorok
Obrázok k článku: TESCO a Evanjelická diakonia opäť pomáha

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa od štvrtka 9. novembra do soboty 10. novembra 2017 opäť zapojí do potravinovej zbierky, ktorú organizuje ...

Čítať viac »

Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s ...

Čítať viac »

Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

Bratislava, 24.10.2017  Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, vererejní i neverejní poskytovatelia s...

Čítať viac »

Višegradska konferencia 2017

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Višegradska konferencia 2017

Staroba, starnutie sa týka každého človeka. Každý deň sme o niečo starší. Intenzívnejšie sa táto téma týka staršej generácie, ale aj všetkých nás, ...

Čítať viac »

Konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy pre hluchoslepých v Červenici

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa v dňoch 6. – 7. októbra...

Čítať viac »

Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

26.10.2017 | štvrtok
Obrázok k článku: Intenzívne vzdelávanie riaditeľov

V dňoch 25.-28. septembra 2017 sa stretli riaditelia a sociálni pracovníci stredísk evanjelickej diakonie na intenzívnom vzdelávaní v Ichthys vo Ve...

Čítať viac »
Najnovšie číslo časopisu
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2017

Diakonia.sk 01-02 / 2017

Bohatstvo múdrosti „Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.“ (Christian Friedrich Hebbel)   Stupeň ľudského poznania, spolu so stupňom vzdelania, závisí od každého z nás. Jeden sa učí a poznáva celý život, iný nejaví záujem o r...

viac informácií »
Najnovšia výročná správa
Obrázok publikácie Výročná správa 2016

Výročná správa 2016

Názov: Výročná správa Evanjelickej diakonie za rok 2016
Zostavili: JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M; PhDr. Janka Gasperová
Rozsah: 36 strán formátu A5
Počet výtlačkov: 300 ks
Vydavateľ: Evanjelická DIAKONIA, Palisády 46, 811 06 Bratislava
stiahnuť »