List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

25. výročie Evanjelickej diakonie v duchu ocenení

Obrázok k správe 19.10.2016
V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelok 17. októbra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancov Evanjelickej diakonie ECAV pri príležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Ocenenia v podobe Strieborných odznakov odovzdali zamestnancom diakonických stredísk Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku, Zuzana Kolárovská, prvá riaditeľka Evanjelickej diakonie a Ján Gasper, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie. Nechýbal ani kultúrny program v podaní mladých umelcov bratislavského konzervatória.

Evanjelická diakonia ECAV počas svojej 25 ročnej existencie od obnovenia svojej činnosti vybudovala 22 stredísk po celom Slovensku a sústavne sa podieľa na humanitárnej, rozvojovej pomoci, aktivitách dobrovoľníctva, pomoci krajanom v zahraničí a aktuálne reflektuje potreby súčasného človeka v núdzi. Práve výročie organizácie je príležitosťou poďakovať sa ľuďom, ktorí intenzívne pracujú na budovaní diela diakonie a sú príkladom v láskavej starostlivosti o klientov v diakonických zariadeniach.

Odznel aj príhovor Jany Tomašovičovej, predsedníčky Správnej rady Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, v ktorom zdôraznila, že práve zamestnanci stredísk vytvárajú vo svojom najbližšom okolí obraz o Evanjelickej diakonii ako o organizácii.
Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril Ján Gasper, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie, ktorý vyzdvihol princíp solidarity, tak smerom ku verejnosti, ako aj vo vnútri organizácie. Vedomie, že slúžime jeden druhému nás motivuje k osobnému nasadeniu v službe.

Z rozhodnutia vedenia Evanjelickej diakonie a Správnych rád stredísk ED si Strieborný odznak ako výraz vďaky a obetavej diakonickej práce prevzali: Iveta Valovičová, SED Banská Bystrica, Marta Takáčová, SED Bratislava, Ľudmila Gregová, Evanjelická spojená škola internátna, Červenica, Antónia Holienková, SED Hontianske Moravce, Mária Mančíková, SED Horné Saliby, Mária Gažová, SED Komárno, Milan Hlavatý, SED Košeca, Oľga Vidová, SED Kšinná, Lenka Rišiaňová, SED Púchov, Zoltán Srna, SED Sazdice, Marta Kubeníková, SED Sučany, Alžbeta Sabolová, SED Svetlo, Červenica, Martina Tlkancová, SED Slatina nad Bebravou, Magdaléna Višňovská, SED Vranov nad Topľou, Szilvia Buzalová, ústredie Evanjelickej diakonie Bratislava. Ocenenie bolo udelené in memoriam Ružene Srdošovej z diakonického strediska v Trnave.

Uvedomujeme si, že bez Božej pomoci a Božej milosti by sme nedokázali  v našej diakonii nič vykonať. Uvedomujeme si, aké nesmierne dary sme prijali z Božích rúk pri našej práci. A preto sa oceneným a hosťom prihovoril biskup Západného dištriktu Milan Krivda, ktorý v kontexte odkazu zo Skutkov apoštolov 9, 36–43 poukázal na biblickú postavu – Tabitu, ktorá bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny. Pripomenul, že aj dnešná slávnosť je dôkazom, že máme medzi sebou vzácnych ľudí, ktorí sú bohatí na dobré skutky. Teda aj dielo diakonie má byť naďalej motivované konaním dobra a pomocou blížnemu svojmu. Duchovné povzbudenie ukončil biskup Milan Krivda záverečnou modlitbou a požehnaním.

Evanjelická diakonia ECAV počas štvrťstoročia svojej obnovenej činnosti sa stala modernou službou človeku, uvedomujúc si zodpovednosť za pomoc blížnemu svojmu a konajúc v duchu kresťanských zásad a Božieho slova. Udelené ocenenia sú symbolickým medzníkom v činnosti diakonickej organizácie, nakoľko je potrebné neustále sa skláňať k človeku, tíšiť jeho bolesti, liečiť dušu a hojiť rany. Ako uviedla Jana Gasperová, ktorá slávnostným programom sprevádzala – práve ľudia, ktorí vytvárajú pre našich klientov pocit lásky, bezpečia a istoty si zaslúžia naše poďakovanie. Aj v tomto kontexte platí, že človek potrebuje človeka, aby sa stal človekom.

Veríme, že s Božou pomocou bude diakonické dielo rásť a budú ho rozvíjať aj ďalšie – nové generácie.


Jana Gasperová
Evanjelická Diakonia