Pozvánka na konferenciu: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Krok

Nízkoprahový klub pre deti a mládež Krok na Panenskej 25 v Bratislave prevádzkuje ako projekt Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku už štvrtý rok. Čo znamená nízkoprahový? Klub je "dostupný" pre všetkých. Znamená vstup bez financií, preukazov, registrácie. Je určený pre deti, ktoré trávia voľný čas živelne, na ulici, túlaním, alebo v nevhodnej partii. Každý môže prísť bez obmedzení a kedykoľvek odísť. Nerobíme rasové, konfesijné ani sociálne rozdiely. Dvere otvoríme jednotkárom z gymnázia, ale aj lajdákom, skejťákom, grafiťákom, rapperom a vyznávačom rôznorodého životného štýlu. Je alternatívou k rôznym plateným aktivitám a záujmovým krúžkom, ktoré sú pravidelne organizované. V klube majú možnosť slobodného výberu činnosti a pohybu. Spolupodieľajú sa na prípravách nových akcií, hier a sami ich plánujú.

Pri návšteve musia dodržiavať interné pravidlá. Pri ich porušení majú obmedzený prístup do klubu, alebo obmedzené niektoré činnosti.