Pozvánka na konferenciu: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Kontakt

Krok
Nízkoprahový klub pre deti a mládež
Panenská 25
811 03 Bratislava

www.diakonia.sk
krok@diakonia.sk
0908 776 713
FB: Krok-Nízkoprahový klub pre deti a mládež

Otváracie hodiny
Pondelok - piatok
13.00-17.00 hod