List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

A čo teraz? (Tlačová správa)

Obrázok k správe 10.03.2015
Ako sa vysporiadať s touto otázkou, ku ktorej dospeje raz každý „domovák“?

Tento štvrtok sa na pôde neziskovej organizácie Relevant uskutočnila prezentácia DVD sprievodcu pre mladých dospelých odchádzajúcich z detských domovov ale aj tých, ktorí už odišli. Mladí dospelí pri odchode z detského domova často nie sú pripravení na život mimo neho. A pýtajú sa otázku: A čo teraz?

Pri tvorbe DVD sprievodcu sme prihliadali na dva dôležité fakty. Prvým je fenomén tejto doby, ktorým sú audiovizuálne materiály. Druhým faktorom je čo najviac sa priblížiť týmto mladým odchádzajúcim z detských domovov a to tak, že rady a skúsenosti im podávajú takí, akými sú oni. Šiesti mladí dospelí, ktorí vyrastali v detských domovoch alebo na ulici a museli si tým všetkým prejsť.

Tento DVD sprievodca je voľne šíriteľný a záujemcovia ho môžu nájsť na našej webovej stránke www.relevant.sk/DVD-sprievodca. Okrem videí stránka obsahuje užitočné dokumenty na stiahnutie. Ide o tlačivá na úrady a dôležité materiály. V prílohách sú zároveň ukážkovo vyplnené formuláre ako pomôcka.

Po prezentácii nasledovala diskusia na tému „Individuálny prístup a princíp partnerstva ako efektívny nástroj pri poskytovaní sociálnych služieb“,  kde s príspevkom vystúpila psychologička PhDr. Lenka Bačová. Diskusiu svojim príspevkom obohatila aj prof. PhDr. Beáta Balogová PhD. z Prešovskej univerzity.

Nezisková organizácia RELEVANT, n.o. prevádzkuje Domov na polceste Hniezdo, ktoré poskytuje podporu a pomoc dievčatám, ktoré odišli z detských domovov. Zriadila klubovňu Puzzle pre deti a mládež v meste, a tiež domácu opatrovateľskú službu, ktorú prevádzkuje s podporou mesta a CZ ECAV Prešov. Všetky tieto aktivity sa v uplynulom roku mohli realizovať vďaka projektu „Pomáhajme lepšie a viacerým“ s podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

program-swiss-slovakrelevant-no

Plagát - A čo teraz?