Pozvánka na konferenciu: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Aktuálne

Vyhodnotenie dobrovoľnej ofery na Srbsko

16.09.2014 | utorok
Obrázok k článku: Vyhodnotenie dobrovoľnej ofery na Srbsko

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a ED ECAV na Slovensku ďakujú všetkým darcom, ktorí prispeli na dobrovoľnú oferu na zmiernenie škôd spôsobených záp...

Čítať viac »

Ženy v diakonických a cirkevných štruktúrach

06.08.2014 | streda
Obrázok k článku: Ženy v diakonických a cirkevných štruktúrach

Koncom apríla a začiatkom mája 2014 sme na Slovensku privítali partnerskú návštevu z Nemecka − Mareike Erhardt z Diakonie vo Württembersku a Heide ...

Čítať viac »

Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy Wroclaw 4.-6. Júl 2014

12.07.2014 | sobota
Obrázok k článku: Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy Wroclaw 4.-6. Júl 2014

Tohtoročné stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy sa konalo v starobylom poľskom meste Wroclaw, pod záštitou poľského prezidenta Bronisla...

Čítať viac »

Evanjelická diakonia na IV. ECD

11.07.2014 | piatok
Obrázok k článku: Evanjelická diakonia na IV. ECD

V rámci bohatého programu IV. evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi dostala možnosť predstaviť svoju činnosť aj Evanjelická diakonia EC...

Čítať viac »

Stretnutie Eurodiaconie - AGM v Prahe

17.06.2014 | utorok
Obrázok k článku: Stretnutie Eurodiaconie - AGM v Prahe

Tohtoročné výročné zasadnutie partnerov a priateľov Eurodiaconie (AGM - Annual General Meeting) sa konalo v dňoch 11.6. - 13.6. 2014 v Prahe. ...

Čítať viac »

Stretnutie k Návrhu zákona o sociálnej práci

11.06.2014 | streda
Obrázok k článku: Stretnutie k Návrhu zákona o sociálnej práci

Neformálne stretnutie zástupcov jednotlivých organizácií sa konalo v utorok 3. 6. 2014 v priestoroch Kroku na Panenskej ulici v Bratislave. Záujem ...

Čítať viac »

Pomoc pri záplavách v Srbsku

22.05.2014 | štvrtok
Obrázok k článku: Pomoc pri záplavách v Srbsku

S cieľom pomôcť bratom a sestrám v Srbsku, ktorí boli postihnutí záplavami, v duchu slov apoštola Pavla „Jedni druhých bremená znášajte, a tak napl...

Čítať viac »

Zo 47. dňa Slovinskej evanjelickej diakonie - Podpornica

07.05.2014 | streda
Obrázok k článku: Zo 47. dňa Slovinskej evanjelickej diakonie - Podpornica

Slovinská evanjelická diakonia s názvom Podpornica oragnizovala v dňoch 3. – 4. mája 2014 už svoj 47. deň diakonie. Tohtoročné slávnosti sa konali ...

Čítať viac »

Nedeľa diakonie 2014

06.05.2014 | utorok
Obrázok k článku: Nedeľa diakonie 2014

Z milosti Božej sa dožívame opäť mesiac máj, v ktorom sme pozývaní viac si všímať potreby blížnych. Témou Nedele diakonie je posolstvo: Hospodinov...

Čítať viac »

Malí poKROKoví žurnalisti

22.04.2014 | utorok
Obrázok k článku: Malí poKROKoví žurnalisti

Nízkoprahový klub pre deti a mládež Krok sa v týchto dňoch zmenil na ozajstnú redakciu. S podporou Magistrátu hlavného mesta sme totiž získali proj...

Čítať viac »
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »