List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Časopis Diakonia.sk

Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2018

Diakonia.sk 01-02 / 2018

Byť ženou nie je jednoduché. Rodina očakáva, že sa dobre vydá, manžel očakáva, že bude dobrou manželkou a matkou. A deti zase očakávajú, že mama tu bude vždy pre nich, k dispozícií, pomôže, zariadi, navarí, podá, prinesie, odnesie, pohrá sa, naučí sa s nimi do školy. Spoločnosť očakáva, že žena bude dobrou a výkonnou silou vo svojej profesii a popri rodine bude vždy podávať stopercentný výkon. A žena – chtiac nechtiac – očakáva sama od seba, že to všetko a vždy zvládne.   A čo ak nie? Čo ak príde kríza? V rodine, v partnerských vzťahoch. Čo ak sa na cestu manželského či partnersk...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2017

Diakonia.sk 03-04 / 2017

Rok vďaky Milí naši čitatelia, priatelia, tešíme sa, že sme s Božou pomocou a vašou priazňou prežili tento mimoriadny rok. Rok, ktorý patril 500. výročiu reformácie. Rok, počas ktorého sme nanovo spoznávali osobnosť Martina Luthera. Aj naše strediská evanjelickej diakonie si toto vzácne výročie pripomenuli, a tak sa prihlásili k Lutherovým slovám: „Našim blížnym je každý človek, zvlášť ten, ktorý potrebuje pomoc.“   Samozrejme, aj počas roka reformácie, sme sa v našich strediskách starali s láskou o našich klientov a premýšľali nad tým, ako im skvalitniť život v zariadeniach....

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2017

Diakonia.sk 01-02 / 2017

Bohatstvo múdrosti „Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.“ (Christian Friedrich Hebbel)   Stupeň ľudského poznania, spolu so stupňom vzdelania, závisí od každého z nás. Jeden sa učí a poznáva celý život, iný nejaví záujem o rozvoj svojej osobnosti už od útleho veku. Jednému nestačí doktorát na prestížnej univerzite, iný sotva ukončí základné vzdelanie. Jeden sa snaží poznávať svet po celý život, inému na jeho poznaní vôbec nezáleží. Jeden považuje vzdelanie za svoju celoživotnú púť, iný skoná ako analfabet. A tieto rozdielne postoje nie sú len výsle...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2016

Diakonia.sk 03-04 / 2016

Rok jubileí Rok sa s rokom stretá a my s nádejou hľadíme do ďalšieho roka. Do nových diárov už teraz vpisujeme plánované podujatia, stretnutia, pracovné rokovania. A farbou zvýrazňujeme výročia, narodeniny a meniny našich blízkych. Posúvame sa v čase a veríme, že v budúcom roku sa nám podarí všetko naplánované zrealizovať. No nad našimi plánmi sa predsa len rozprestiera tajomno a my si s pokorou uvedomujeme našu ľudskú zraniteľnosť a krehkosť. O to silnejšia je naša viera, že Pán Boh presahuje vízie, plány a snaženia. A o to viac sa k Nemu upierame s prosbami o Jeho pomoc, milosť a pože...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2016

Diakonia.sk 01-02 / 2016

Tisícročie, storočie, polstoročie, ŠTVRŤSTOROČIE. Alebo 25 rokov. Veľa či málo? To je pravdaže relatívne. 25 rokov v dejinách ľudstva určite nie je dlhá etapa. No v živote inštitúcie alebo organizácie už áno. Veď v dnešnom svete každý deň niečo vzniká a zároveň niečo zaniká. Veríme však, že dielo konané s Božím požehnaním pretrvá.   Na torte Evanjelickej diakonie horí 25 sviečok. A horia silným plameňom. Plameňom Božej lásky. A my hrdo stojíme pri veľkej narodeninovej torte. Štvrťstoročie je dôvod na oslavu a rekapituláciu. Určite náš pohľad dozadu nás hreje pri srdci. Za 25 roko...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2015

Diakonia.sk 03-04 / 2015

„Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“ (Jeremiáš 29, 11)   Nádej. Každý z nás v ňu dúfa a každý ju potrebuje. Viac ako čokoľvek na svete. A dnešok je toho dôkazom. Chorý dúfa, že vyzdravie. Chudobný, že vyhrá v lotérii. Nezamestnaný, že si nájde dobrú prácu. Osamelý, že stretne lásku. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.   V každom z nás klíči semienko nádeje. Keď sa nám nedarí v živote, alebo máme problémy a starosti, dúfame a veríme, že bude raz lepšie. My veriaci ...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2015

Diakonia.sk 01-02 / 2015

O dobročinnosti dnes   "Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takýchto obetiach má Boh zaľúbenie" (Žid 13,16)   POMOC... Slovo, ktoré sa dnes veľmi "nenosí". Svet je plný ľudského egoizmu a bezohľadnosti. Ľudia majú tendenciu myslieť väčšinou len sami na seba. Na svoj luxus, pohodlie a zázemie. Nič iné ich nezaujíma. Nevšímajú si iných ľudí a vôbec ich netrápi ich situácia. Stačí sa prejsť po meste alebo si zapnúť večerné správy. Bežne sa stáva, že človeka na ulici niekto fyzicky napadne, alebo kvôli zdravotnému stavu skolabuje a my ideme pokojne ďalej, pon...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2014

Diakonia.sk 03-04 / 2014

Ne/osamelý čas „Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.“ André Maurois Žijeme v neistom svete. Každý deň máme obavy o niekoho, alebo o niečo. Bojíme sa o naše zdravie v tomto svete plnom stresu a baktérií. Bojíme sa, že stratíme prácu na dnešnom neistom trhu práce. Bojíme sa o svoje deti a partnerské vzťahy v tomto nemorálnom svete. Niektorí z nás sa dokonca boja ďalšieho dňa kvôli finančným a sociálnym problémom. A každý z nás hľadá nejakú ISTOTU v tomto neistom svete. Ale kde ju nájdeme? Asi väčšina z vás bude so mnou súhlasiť, že vo viere v Boha a v rodine...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2014

Diakonia.sk 01-02 / 2014

Hniezdo - Božia sieť - Rodina Dúfam, že budete súhlasiť s veršami básnika Milana Rúfusa. Veď ako krajšie možno nazvať rodinu ako naše hniezdo alebo Božia sieť. Hniezdo, kde nás vychovali naši rodičia, odkiaľ sme vyleteli na vlastnú životnú cestu a kde sa môžeme stále vracať. Hniezdo, kde vládne láska, porozumenie, opora a istota. Alebo by aspoň mali vládnuť. No v dnešnom svete to často tak bohužiaľ nie je. Skutočných, plnohodnotných a fungujúcich rodín je čoraz menej. Rodinné vzťahy sú povrchné, členovia rodiny si nevážia jeden druhého a veľa rodín sa rozpadne skôr, ako si vôbec začne...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2013

Diakonia.sk 03-04 / 2013

Blahoslavený, kto si všíma slabého! Ž 41, 2 V časoch zrodu kresťanskej cirkvi bola solidarita základným prejavom veriaceho kresťana. Keď sa prvá cirkev v Jeruzaleme dostala do sociálnej biedy, apoštol Pavol organizoval v Malej Ázii zbierky na pomoc Jeruzalemu. Hovoril o „rozzelenaní sa“ kresťanov, ktorí poskytli svoje finančné prostriedky pre Jeruzalem. Od nášho Pána a Majstra Ježiša Krista máme poslanie, aby sme sa dobroprajne ujímali slabých a biednych ľudí. Dobroprajnosť je jednou zo siedmich cností a zahŕňa v sebe láskavosť, ľudskosť, obdiv, charitu, súcit, priateľstvo bez predsud...

viac informácií »
1 2 3 »