Letné aktivity Sommeraktiv

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Časopis Diakonia.sk

Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2012

Diakonia.sk 03-04 / 2012

Všetci sme zaregistrovali, že starnutie obyvateľstva je jedným z najvážnejších problémov Európy. Preto si na rok 2012 Európa vytýčila za kľúčovú tému „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita". Udržiavanie aktivity seniorov a ich zapojenie do života celej sp...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2012

Diakonia.sk 01-02 / 2012

Vášniví čitatelia majú obľúbenú nejakú knihu alebo lepšie povedané viac kníh. Medzi moje najobľúbenejšie patrí určite knižka s mottom : „Všetci dospelí boli najprv deťmi, hoci len málokto sa na to pamätá.“ Poznáte tento citát? Áno, je to motto úžasnej nadčasovej kniž...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2011

Diakonia.sk 03-04 / 2011

Príbeh (nielen) adventných sviec Horeli štyri sviečky na adventnom venci tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá sviečka sa volala Mier, druhá Viera a tretia Láska. Sviečky horeli čoraz slabšie, až ich svetielka úplne zhasli. Len štvrtá sviečka...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2011

Diakonia.sk 01-02 / 2011

Určite všetci dobre poznáte slovenské porekadlo o priateľstve: "V núdzi poznáš priateľa." Poviete si: Áno, tak sa to hovorí. Ale kým nezažijete ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa preveria charaktery vašich priateľov, tak podstatu tejto životnej múdrosti našich pr...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2010

Diakonia.sk 03-04 / 2010

„ Pane nemám človeka:“ Je 21. storočie a my sme v tomto roku symbolicky vyhlásili boj proti chudobe. Čo nás privádza k tejto symbolickej výzve? Strach? Ekonomicko –hospodárska kríza ukázala slabé stránky hospodárskej prosperity. Prekvapila nás kríza a dotkla sa bo...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2010

Diakonia.sk 01-02 / 2010

Otec, matka, brat, sestra... Jednoducho: Rodina. Pokrvne spojení ľudia. Spoločenstvo, ktoré žije vo vzájomnej láske a v porozumení. A čo tak iný význam slova: sestra ? Zdravotná sestra... zamestnankyňa nemocnice, ktorá pomáha liečiť chorých, poskytuje pacientom ošetr...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2009

Diakonia.sk 03-04 / 2009

Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí ... Už sa Vám niekedy stalo, že ste nevedeli otvoriť alebo zavrieť dvere? Krídla dverí do seba jednoducho nezapadali kvôli nejakému technickému problému. Keď ste si nevedeli pomôcť, zavolali ste opravára, ktorý ...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2009

Diakonia.sk 01-02 / 2009

Milí naši čitatelia, práve držíte v rukách nové číslo nášho diakonického časopisu. Áno, podľa titulnej stránky správne sudzujete, že aj my si na stránkach časopisu ripomenieme 90. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Osobnosti, ktorá stála pri zrode českos...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2008

Diakonia.sk 03-04 / 2008

Je november, krátia sa jesenné dni a blíži sa adventné predvianočné obdobie, kedy mnohí z nás na rozdiel od iných ročných období siahnu po knižke. Určite budete so mnou súhlasiť, keď napíšem, že pre mňa sa vianočný čas neoddeliteľne spája s čarom rozprávok. A medzi D...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2008

Diakonia.sk 01-02 / 2008

Väčšina z nás bilancuje na konci kalendárneho roka. Hodnotí, aký to bol rok, čo sa mu podarilo v osobnom a profesionálnom živote a čo naopak nevyšlo. V júni bilancujú žiaci a študenti, keď obdržia svoje vysvedčenia ako hodnotenie študijných výsledkov a s radosťou...

viac informácií »
« 1 2 3 »