Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Časopis Diakonia.sk

Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2013

Diakonia.sk 03-04 / 2013

Blahoslavený, kto si všíma slabého! Ž 41, 2 V časoch zrodu kresťanskej cirkvi bola solidarita základným prejavom veriaceho kresťana. Keď sa prvá cirkev v Jeruzaleme dostala do sociálnej biedy, apoštol Pavol organizoval v Malej Ázii zbierky na pomoc Jeruzalemu. Hovoril o „rozzelenaní sa“ kresťanov, ktorí poskytli svoje finančné prostriedky pre Jeruzalem. Od nášho Pána a Majstra Ježiša Krista máme poslanie, aby sme sa dobroprajne ujímali slabých a biednych ľudí. Dobroprajnosť je jednou zo siedmich cností a zahŕňa v sebe láskavosť, ľudskosť, obdiv, charitu, súcit, priateľstvo bez predsud...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2013

Diakonia.sk 01-02 / 2013

Srdce je symbolom života a lásky, orgánom v našom tele, vďaka ktorému žijeme a preciťujeme emócie a lásku. No ľudí s otvoreným srdcom je čoraz menej. Mnohí žijeme akoby uzavretí v škrupine, cez ktorú sa naše city nedostávajú von. Nedokážeme nezištne prejaviť lásku k blížnemu, či už ide o príbuzného, priateľa, kolegu v práci, alebo suseda. A to už nehovorím o otváraní sŕdc pre cudzích ľudí. V dnešnom svete robíme veľa iba za odmenu. Konať veci nezištne, možno len pre dobrý pocit, sa bohužiaľ „ nenosí.“ Pri prosbe niekoho o pomoc sa stretávame s nevyslovenou otázkou: A čo za to? Veriaci čl...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2012

Diakonia.sk 03-04 / 2012

Všetci sme zaregistrovali, že starnutie obyvateľstva je jedným z najvážnejších problémov Európy. Preto si na rok 2012 Európa vytýčila za kľúčovú tému „Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita". Udržiavanie aktivity seniorov a ich zapojenie do života celej spoločnosti závisí od rodinného života, sociálnych organizácií, cirkví i politických aktivít. Ak má byť vysoké percento obyvateľstva v seniorskom veku, to závisí od toho, či ho obyvateľstvo prežíva aktívne, a to fyzicky aj mentálne. Veď tak ako príroda vrcholí úrodou na jeseň svoj celoročný vývoj, od človeka v seniorskom veku sa o...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2012

Diakonia.sk 01-02 / 2012

Vášniví čitatelia majú obľúbenú nejakú knihu alebo lepšie povedané viac kníh. Medzi moje najobľúbenejšie patrí určite knižka s mottom : „Všetci dospelí boli najprv deťmi, hoci len málokto sa na to pamätá.“ Poznáte tento citát? Áno, je to motto úžasnej nadčasovej knižky Malý princ, diela pre deti aj dospelých. Deti ju vnímajú ako krásny až dobrodružný príbeh malého princa, ktorý opustil svoju planétku a dostal sa až na našu Zem. My, dospelí, ju chápeme ako návrat do detstva.   Detstvo - čistý svet plný tvorivej fantázie, úprimných citov, ľudského tepla a bezprostrednej lásky. Svet, k...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2011

Diakonia.sk 03-04 / 2011

Príbeh (nielen) adventných sviec Horeli štyri sviečky na adventnom venci tak ticho, že bolo počuť, ako sviečky začali hovoriť. Prvá sviečka sa volala Mier, druhá Viera a tretia Láska. Sviečky horeli čoraz slabšie, až ich svetielka úplne zhasli. Len štvrtá sviečka svietila ďalej. Volala sa Nádej. Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom živote zhasnúť....a každý z nás by mal mať v srdci plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje. Určite mnohí z vás poznajú tento príbeh o adventnom venci. Áno, máme tu adventný čas. V našich domovoch a možno aj na pracoviskách horí na stole prvá sviečka na adven...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2011

Diakonia.sk 01-02 / 2011

Určite všetci dobre poznáte slovenské porekadlo o priateľstve: "V núdzi poznáš priateľa." Poviete si: Áno, tak sa to hovorí. Ale kým nezažijete ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa preveria charaktery vašich priateľov, tak podstatu tejto životnej múdrosti našich predkov nepochopíte. Mňa raz v relácii Modré z neba zaujal príbeh o matke s deťmi v hmotnej núdzi. Viem, takýchto príbehov je v tejto relácii neúrekom. Zaujímavé na tomto príbehu však bolo, že sen o lepšom bývaní pre túto rodinu nevysníval rodinný príslušník ani kamarátka ženy, matka či spolužiaci detí, ale suseda z paneláka, s kt...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2010

Diakonia.sk 03-04 / 2010

„ Pane nemám človeka:“ Je 21. storočie a my sme v tomto roku symbolicky vyhlásili boj proti chudobe. Čo nás privádza k tejto symbolickej výzve? Strach? Ekonomicko –hospodárska kríza ukázala slabé stránky hospodárskej prosperity. Prekvapila nás kríza a dotkla sa bohatých, aj chudobných. Zo dňa na deň sa zmenili naše istoty na neistoty. Každý z nás sa mohol ocitnúť zo dňa na deň bez práce. Ako sme sa zachovali my kresťania? Kríza sa mohla pre nás stať symbolickým zastavením na križovatke nášho života, aby sme si mohli uvedomiť, čo všetko vlastníme, aké istoty požívame a koľko z toho chýba ...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2010

Diakonia.sk 01-02 / 2010

Otec, matka, brat, sestra... Jednoducho: Rodina. Pokrvne spojení ľudia. Spoločenstvo, ktoré žije vo vzájomnej láske a v porozumení. A čo tak iný význam slova: sestra ? Zdravotná sestra... zamestnankyňa nemocnice, ktorá pomáha liečiť chorých, poskytuje pacientom ošetrovateľskú starostlivosť.  Duchovná sestra... Sesterstvo je „ženský“ variant slova bratstvo. Označuje prepojenosť ľudí, puto, kde jeden človek pomáha tomu druhému. Stojí pri ňom v dobrom i v zlom. Je preňho oporou, podá mu pomocnú ruku, keď to ten druhý potrebuje. Pohladí, uteší, usmerní ... Aj keď niekedy aj pohaní, skritizuje, ...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 03-04 / 2009

Diakonia.sk 03-04 / 2009

Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí ... Už sa Vám niekedy stalo, že ste nevedeli otvoriť alebo zavrieť dvere? Krídla dverí do seba jednoducho nezapadali kvôli nejakému technickému problému. Keď ste si nevedeli pomôcť, zavolali ste opravára, ktorý chybu odstránil a dvere boli znovu funkčné. A už sa Vám niekedy stalo, že ste boli prekvapení, možno aj sklamaní z neľudského správania človeka, ktorý sa hlási k Bohu? Človeka, ktorý po návšteve chrámu Božieho alebo modlitbe odmietne pomôcť blížnemu? Možno si poviete hrozné, absurdné, no bohužiaľ realita býva často taká. Áno, z...

viac informácií »
Titulka k časopisu Diakonia.sk 01-02 / 2009

Diakonia.sk 01-02 / 2009

Milí naši čitatelia, práve držíte v rukách nové číslo nášho diakonického časopisu. Áno, podľa titulnej stránky správne sudzujete, že aj my si na stránkach časopisu ripomenieme 90. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Osobnosti, ktorá stála pri zrode československa. Muža s množstvom záujmov a aktívnym rístupom k životu. človeka s evanjelickou výchovou, ktorá ho viedla životom. Jedného z najslávnejších mužov našej histórie, ktorý svoj ladý život zasvätil a obetoval službe národa. A v neposlednom rade osobnosti, ktorá nám môže byť silným morálnym vzorom. Okrem už známych faktov zo ...

viac informácií »
« 1 2 3 »