Pozvánka na konferenciu: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Chceš pomôcť?

Finančne

  • Činnosti Kroku môžete podporiť zaslaním akejkoľvek sumy na účet Evanjelickej diakonie 584759183/7500 v ČSOB s VS- 252525 a správou pre prijímateľa: dar Krok
  • Hotovosťou prinesením osobne do Kroku

Nefinančne

  • Pri podpore zbierok ktoré organizujeme (v minulosti zbierka toaletného papiera, čistiacich prostriedkov, čajov, kancelárskych potrieb a pomôcok do Potvorky)
  • Zaslaním 2%
  • Staň sa naším dobrovoľníkom. Pošli životopis a motivačný list na krok@diakonia.sk.

Ďakujeme.