Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Členenie

Odbor duchovnej práce a zahraničných vzťahov
rozvíja zahraničné a ekumenické kontakty, duchovnú starostlivosť v rámci Evanjelickej diakonie, rozvíjanie vzťahov medzi Evanjelickou diakoniou a Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku.

V rámci oboru sú vytvorené nasledovné referáty:

Odbor služieb a vnútorných vzťahov
zodpovedá za sociálne, zdravotnícke, vzdelávacie a iné služby, spadá sem tiež projektovanie nových služieb, vzdelávanie, ekonomika, personalistika, rozvíjanie vzťahov so samosprávou, štátnou správou a inými organizáciami.

V rámci oboru sú vytvorené nasledovné referáty: