List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Deň Evanjelickej DIAKONIE v Slovinsku

Obrázok k správe 15.05.2017
Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu slávnosť DIAKONIE. Tento rok sa slávnosť uskutočnila 7. mája 2017 v dedine Hodoš nachádzajúcej sa v blízkosti hraníc s Maďarskom. Bola to v poradí už 50 jubilejná slávnosť  Slovinskej Evanjelickej DIAKONIE.

Nedeľný program sa začal hlaholom zvonov z veže neďalekého chrámu Božieho a následne slávnostnými službami Božími v obrovskom stane, postavenom pri tejto príležitosti na zelenej lúke. Na službách Božích boli prítomní takmer všetci duchovní Evanjelickej  aug. v. cirkvi v Slovinsku, ako aj hostia zo zahraničia. Medzi nimi boli aj predstavitelia ECAV a DIAKONIE na Slovensku, dôstojný brat Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku, ktorý predniesol pozdravný príhovor, zástupcovia  Ústredia ED ECAV na Slovensku Ján Gasper a Jana Gasperová, ako aj predstavitelia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, riaditeľ Marcel Breče a správca Ľubomír Marcina.

Slávnostným kazateľom pre asi tisíc zhromaždených účastníkov bol biskup ECAV v Slovinsku  Geza Filo, ktorý kázal  na text: 2 Kor. 8, 14-15: „Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám; a tak sa to vyrovná, ako je napísané: „Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.“  Tento text  bol zároveň aj mottom  tohtoročných slávnosti. V rámci služieb Božích vystúpil aj riaditeľ slovinskej DIAKONIE Peter Andrejčák – farár v Hodoši, ktorý v krátkosti predstavil prácu DIAKONIE v predchádzajúcich rokoch. Atmosféru umocnilo vystúpenie miestneho spevokolu a skupiny Duo Mystica.

Slávnostné služby Božie z príležitosti dní DIAKONIE sú pravidelne prenášané prostredníctvom verejnoprávnej televízie a rádia Slovinska. Tento deň, ako jedinú nedeľu v roku sa služby Božie v rámci celého Slovinska konajú len na jednom mieste  a preto sa na nich stretávajú veriaci aj so svojimi duchovnými zo všetkých cirkevných zborov. Program nedeľného dňa po bohatom občerstvení pokračoval v popoludňajších hodinách kultúrnymi vystúpeniami.

ECAV v Slovinsku má podľa posledného ščítania obyvateľstva z roku 2011 približne 18.000 členov, čo je 0,8% obyvateľsva Slovinska. Cirkev má 13 cirkevných zborov, z ktorých sa väčšina (11) nachádza v severovýchodnej časti krajina, nazývanej tiež Prekmurje. Začiatky Evanjelickej cirkvi v Slovinsku siahajú do 16. storočia, kedy reformátori Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastian Krelj a iní položili základy spisovnej slovinčiny a zároveň vydali prvé tlačené knihy v slovinskom jazyku.

Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku, pôsobí na celom jeho území  a snaží sa pomáhať ľuďom, ktorý sa ocitli v núdzi. V súčasnosti má dva stále programy - mobilnú DIAKONIU  a pomoc v núdzi. Financovanie prebieha z vlastných zdrojov (milodary), ako aj zo štátnych dotácií a grantov.

Atmosféru povznášajúcich služieb Božích si môžete priblížiť z archívu RTVS Slovinsko www.rtvslo.si  - Podpornica Evangeličanska humanitarna prireditev prenos z Hodoša. 

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca
Foto: Lukáš Valaský