List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 01-02 / 2013

Srdce je symbolom života a lásky, orgánom v našom tele, vďaka ktorému žijeme a preciťujeme emócie a lásku. No ľudí s otvoreným srdcom je čoraz menej. Mnohí žijeme akoby uzavretí v škrupine, cez ktorú sa naše city nedostávajú von. Nedokážeme nezištne prejaviť lásku k blížnemu, či už ide o príbuzného, priateľa, kolegu v práci, alebo suseda. A to už nehovorím o otváraní sŕdc pre cudzích ľudí. V dnešnom svete robíme veľa iba za odmenu. Konať veci nezištne, možno len pre dobrý pocit, sa bohužiaľ „ nenosí.“ Pri prosbe niekoho o pomoc sa stretávame s nevyslovenou otázkou: A čo za to? Veriaci človek si však takúto otázku nekladie. Vie, že pomáhať ľuďom je odpoveďou na Božiu lásku. Na tento svet sme neboli postavení preto, aby sme si iba užívali a žili sami pre seba, ale službou hoci neznámemu človeku svedčili o Božej láske a napĺňali slová apoštola Jána: „Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.“ (1J 4,7) Možno si to ani neuvedomujeme, ale okolo nás žijú ľudia, ktorí veľmi potrebujú našu pomoc. A je len na nás, či im preukážeme láskavosť. Náš Pán Ježiš Kristus súcitil s každým trpiacim a ukrivdeným človekom. On je najkrajším príkladom Služobníka, ktorého by sme v tomto poslaní mali každodenne nasledovať.
 
Evanjelická diakonia E C AV na Slovensku sa venuje starostlivosti o seniorov, prípadne aj mla dých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc ďalšej osoby. Na stránkach nášho časopisu sa dočítate o rôznych formách pomoci ľuďom. Priblížime vám prácu stredísk ED a zároveň poskytneme poradenstvo pri prípadnom rozbehnutí činnosti zborovej diakonie a sociálnych služieb.
 
Nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať pomoc blížneho, preto by si mal dať pozor, aby neod mietal pomoc núdznym ľuďom. Na tomto svete sme stvorení jeden pre druhého. Nenamýšľajme si, že sami zvládneme svoju cestu, keď nás prikvačí choroba, chudoba, alebo opustenosť v starobe. S pomocou Pána Ježiša Krista, ktorý nás oslovuje, aby sme nezabúdali na potreby blížnych, sa priblížime k pô vodnému úmyslu nášho Stvoriteľa o raji na Zemi.
 
Jana Gasperová
PR manager