Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 01-02 / 2014

Hniezdo - Božia sieť - Rodina


Dúfam, že budete súhlasiť s veršami básnika Milana Rúfusa. Veď ako krajšie možno nazvať rodinu ako naše hniezdo alebo Božia sieť. Hniezdo, kde nás vychovali naši rodičia, odkiaľ sme vyleteli na vlastnú životnú cestu a kde sa môžeme stále vracať. Hniezdo, kde vládne láska, porozumenie, opora a istota. Alebo by aspoň mali vládnuť. No v dnešnom svete to často tak bohužiaľ nie je. Skutočných, plnohodnotných a fungujúcich rodín je čoraz menej. Rodinné vzťahy sú povrchné, členovia rodiny si nevážia jeden druhého a veľa rodín sa rozpadne skôr, ako si vôbec začne plniť svoju spoločenskú funkciu. A pritom stále platí, že rodina je základná bunka našej spoločnosti. Nikto a nič ju nedokáže plnohodnotne nahradiť pri výchove detí. A preto by sme si mali rodinu vážiť a ctiť. Či už ide o rodičov alebo deti. Rodina však bude Božou sieťou vtedy, keď v nej bude vládnuť ešte jedna hodnota, a tou je viera. Veď rodinu uvil náš Stvoriteľ a každý, kto ju má, by v nej mal kresťanskú vieru upevňovať. Ak v rodine vládne Božia láska, tak je skutočne Božou sieťou. A práve toto posolstvo rodiny sa nesie novým číslom nášho časopisu Diakonia.sk pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia Medzinárodného roka rodiny. Aj Evanjelická diakonia sa snaží pomáhať deťom, ktorým nebolo požehnané vyrastať vo vlastných rodinách so svojimi rodičmi. A tak im poskytujeme možnosť vyrastať vo viere v profesionálnych rodinách. Medzi našimi strediskami po Slovensku máme aj detské jasličky v Púchove. Evanjelická diakonia sa venuje v svojej činnosti deťom, lebo práve deti sú naša budúcnosť. Ak ich vychováme dobre a vštepíme im všetko ľudské, tak aj naša budúcnosť bude svetlejšia.

Deti a rodina sú naša najlepšia investícia. No nemôže do nich „investovať“ len Boh, ale aj my, ľudia. A potom sa naplní krásna predstava o rodine, ktorá sa pohojdáva v sieti, ktorá patrí nášmu Stvoriteľovi. Táto sieť sa nikdy neroztrhne, lebo každé jej oko bude napojené pevne na to druhé.

Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED