List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2013

Blahoslavený, kto si všíma slabého! Ž 41, 2

V časoch zrodu kresťanskej cirkvi bola solidarita základným prejavom veriaceho kresťana. Keď sa prvá cirkev v Jeruzaleme dostala do sociálnej biedy, apoštol Pavol organizoval v Malej Ázii zbierky na pomoc Jeruzalemu. Hovoril o „rozzelenaní sa“ kresťanov, ktorí poskytli svoje finančné prostriedky pre Jeruzalem.

Od nášho Pána a Majstra Ježiša Krista máme poslanie, aby sme sa dobroprajne ujímali slabých a biednych ľudí. Dobroprajnosť je jednou zo siedmich cností a zahŕňa v sebe láskavosť, ľudskosť, obdiv, charitu, súcit, priateľstvo bez predsudkov a príčiny.

Aká je cesta k naplneniu tohto poslania, aby si sa stal predĺženými Božími rukami? Môžeš pomáhať príbuznému alebo susedovi, ktorý sa trápi. Taktiež v zamestnaní, ktoré cítiš ako svoje poslanie, či už ide o prácu profesionálneho zdravotníka, požiarnika, či záchranára.... Dá sa však byť nápomocný aj cez charitatívne organizácie, ktorých hlavným poslaním sa stala práve služba slabým, biednym a chorým. Cesty existujú rôzne, je len na Tebe, pre ktorú sa rozhodneš!

Jednu z nich ponúka aj Evanjelická diakonia, ktorá má široké spektrum sociálnej pomoci ľuďom v núdzi. Momentálne prevádzkuje na Slovensku dvadsaťjeden stredísk pre deti, mládež a seniorov. Organizuje zbierky šatstva pre slabšie zárobkové skupiny ľudí, pripravuje a distribuuje vianočné balíčky pre slovenské deti žijúce v Maďarsku a Rumunsku, bezplatne požičiava kompenzačné pomôcky, podáva pomocnú ruku pri živelných katastrofách a už niekoľko rokov pripravuje silvestrovskú kapustnicu pre bezdomovcov.

Ústredie Evanjelickej diakonie štvrtý rok úspešne prevádzkuje na Panenskej ulici č. 25 v Bratislave Nízkoprahový klub pre deti a mládež Krok, v ktorom sa majú možnosť mladí ľudia vzdelávať a zapájať do rôznych tvorivých dielní. Taktiež pripravuje nemecko-slovenský umelecký letný tábor pre dievčatá a jazykové kurzy pre dobrovoľníkov z Nemecka.

Cesta kresťanskej prezentácie a služby sa nekončí pre Evanjelickú diakoniu na geografických hraniciach Slovenskej republiky. V Afganistane a Kosove, tradične moslimských krajinách, je priama duchovná misia nepredstaviteľná, preto aspoň materiálnou pomocou dáva domorodému obyvateľstvu na vedomie, že jej nie je ľahostajný ich životný údel.

Jediné živé bytosti na zemi, ktoré majú možnosť vybrať si náplň pre svoju životnú dráhu, sú ľudia. Život možno prežiť vznešene, alebo úboho. Svoj štýl bytia si dokonca volia aj samotní kresťania. Chodníkov, či ciest je niekoľko. Poteší nás, keď sa po prečítaní ďalšieho nového čísla časopisu Diakonia.sk pridáte k nám a budete ráčať spolu s nami. Postretnú nás určite menšie alebo väčšie prekážky, no naša púť má jasný cieľ. Ujímať sa slabých a raz môcť počuť ako odmenu pozvanie od nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Mt 25, 31

Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED