Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Diakonia.sk 03-04 / 2014

Ne/osamelý čas

„Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre.“
André Maurois

Žijeme v neistom svete. Každý deň máme obavy o niekoho, alebo o niečo. Bojíme sa o naše zdravie v tomto svete plnom stresu a baktérií. Bojíme sa, že stratíme prácu na dnešnom neistom trhu práce. Bojíme sa o svoje deti a partnerské vzťahy v tomto nemorálnom svete. Niektorí z nás sa dokonca boja ďalšieho dňa kvôli finančným a sociálnym problémom.

A každý z nás hľadá nejakú ISTOTU v tomto neistom svete. Ale kde ju nájdeme? Asi väčšina z vás bude so mnou súhlasiť, že vo viere v Boha a v rodine. To sú dva piliere istoty, o ktoré sa môžeme oprieť. Veď, ak sa na nás valia problémy, starosti a bolesti, oporu hľadáme v našom Pánovi a v našich rodinách. Modlíme sa k Najvyššiemu a prosíme Ho o silu a oporu. Aj v našich rodinách hľadáme pomoc v ťažkých chvíľach. Viera a rodina sú balzamom na naše boľavé duše a srdcia. A práve v súčasnosti si čoraz viac uvedomujeme neoceniteľnú úlohu rodiny v spoločnosti. Človek bez rodiny je vystavený osamelosti, v ktorej zápasí so studeným svetom. Rodina vytvára nenahraditeľný priestor pre výchovu a vzdelávanie našich detí. Jej význam si preto treba pripomínať vždy a všade.

Aj Evanjelická diakonia si uvedomuje poslanie rodiny a v rámci svojej činnosti sa zameriava na budovanie profesionálnych rodín. V dvojčísle 1 – 2/2014 sme predstavili SED Banská Bystrica Domov detí a jednotlivé profesionálne rodiny. V tomto čísle pokračujeme v predstavovaní Stredísk Evanjelickej diakonie, v ktorých sa zameriavame na deti a mladých.

V čísle sa dočítate o aktivitách, ktorých sa Evanjelická diakonia zúčastnila alebo ich podporila. Nezabudli sme ani na príspevky zo života stredísk ED.

Veríme, že obsah časopisu vám spríjemní chvíle v tomto zimnom a dúfame, že neosamelom čase.

Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED