Pozvánka na konferenciu: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Dobrovoľníci

Anne Rike, dobrovoľníčka z Nemecka
Svenja-  dobrovoľníčka z Nemecka
Eleni- dobrovoľníčka z Grécka
Katarína Šoltésová
Ivett Radi
Samuel Miško
Juraj Maťo
Daniela Deyna Štrbová
Jakub Dočkal
Svetlana Bodnárová
Marek Štefanek
Ing. Alena Turoňová
Bc. Ivana Chovanová