Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

Obrázok k správe 07.02.2018
Na základe pozvania Rádu sestier Božieho Milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach sa uskutočnila v dňoch 18–19. januára 2018 návšteva vedenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE  Košeca v osobách Ľubomíra Marcinu, správcu SED a  Marcela Breče, riaditeľa SED  v tejto celosvetovo známej kongregácie. Tu v bazilike sa uchovávajú ostatky nedávno kanonizovanej sestry Faufstíny. Po prvý raz v 150 ročnej histórii tohto kláštora mohol nekatolícky duchovný v osobe Ľubomíra Marcinu predstúpiť pred oltár baziliky a prihovoriť sa k zhromaždeným v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Táto Bohoslužba bola prenášaná on-line do celého sveta. Rádové sestry tohto kláštora okrem vlastnej činnosti a iných misijných aktivít spravujú aj Ústav pre dievčatá z ulice vo veku  14–18 rokov, ktorých sa tam nachádza 70. V tomto ústave sa im dostáva nielen výchovy a vzdelania na vysokej úrovni, ale sestry ich pripravujú aj pre prakticky život. Obdivuhodná úroveň a prístup akým sú tieto chovankyne previazané na rehoľné sestry si zasluhuje veľké uznanie a obdiv. Nezabudnuteľný zážitok nášho pobytu v Krakove bolo prijatie u kardinála Stanislava Dziviša, živého svedka pôsobenia v blahej pamäti pápeža Jána Pavla II, pri ktorého  boku stál takmer 40 rokov. Okrem spoločných modlitieb a bratských rozhovorov sme prijali od tohto významného hierarchu RKC i ocenenie – medailu Madony s Ježiškom za službu starým, chorým a nevládnym poskytovanú v košeckej Diakonii.  Nasledovala prehliadka 100 rokov starej nemocnice Jána Pavla II. v Krakove v doprovode Bronislava Brózdu, konateľa betonárskej spoločnosti Zibet. Ten ako laický misionár a podporovateľ cirkevno-charitatívnych projektov nás aj so svojou manželkou Annou, spolupracovníkom Slávkom a troma rádovými sestrami sprevádzal až na Slovensko, aby mohli byť účastní na ekumenickej Bohoslužbe konanej v nedeľu 21. januára 2018 v Považsko-bystrickom evanjelickom kostole. Bohoslužbu uviedla podľa určeného programu a hostí privítala zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková. Úvodnú liturgiu vykonali brat Ľubomír Marcina, domáci duchovný pastier a Ján Mihok, dekan RKC. Kazateľom bol vzácny hosť Miroslav Martiš, kňaz RKC z Boru u Tachova pôsobiaci v českom pohraničí na misiách už 15 rokov.

Je rodákom z neďalekého Mojtína a dlhoročným priateľom a podporovateľom košeckej Diakonie. Modlitby a liturgické texty predniesli brat Peter Fabok ev. farár-administrátor, sestra ev. kaplánka Erika Sukovská, brat Pavel Moudrý, kazateľ cirkvi adventistov s.d. z Považskej Bystrice a rádové sestry z Krakova. Duchovnú atmosféru celého ekumenického zhromaždenia obohatil 30-členný kresťansky spevokol z Košece, pod vedením Viliama Zermegha, kantora RKC farnosti v Košeci. Bohoslužobné zhromaždenie pozdravil aj primátor mesta Karol Janas a  Bronislav Brozda z Krakova.

Domáci duchovný pastier Ľubomír Marcina poďakoval na záver všetkým, ktorí toto bohumilé ekumenické spoločenstvo pripravili. Sestra Andrejka Deáková odovzdala kytice červených ruží dvom laickým misionárom a podporovateľom cirkevno-diakonických projektov na znak úcty a to: Antonovi Barcikovi, generálnemu riaditeľovi PC Ladce a  Bronislavovi Brozdovi, konateľovi betonárskej spoločnosti Zibet Krakov.

Záverečným požehnaním, ktoré mnohopočetnému bohoslužobnému zhromaždeniu udelil Miroslav Martiš a piesňou Zbohom si dajme tieto ekumenické Bohoslužby konané pod biblickým mottom “Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Exodus 15,6) sa skončili. Ofera z týchto bohoslužieb vo výške  500 € bola určená na projekt „studne v Tanzánií“, kde  kresťania tvoria takmer polovicu populácie z toho sa 6,5 mil. hlási k evanjelickej  aug. vyznania cirkvi.

Ľubomír Marcina
správca SED Košeca