List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia oslávila svoje výročie

Obrázok k správe 06.12.2016
Slávnostným koncertom, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku 30. novembra vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave, vyvrcholili oslavy 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. V úvode odznel pozdravný list prezidenta SR, ktorý adresoval Evanjelickej diakonii. Prezident vyslovil slová uznania za dobro a nádej, ktoré rozdáva Evanjelická diakonia ľuďom v núdzi, chorým, handicapovaným, mladým, ale aj seniorom.

Koncertu sa zúčastnil generálny biskup ECAV Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč, reprezentantka Diakonie Württemberg Birgit Susanne Dinzinger, riaditeľka Sliezskej diakonie Zuzana Filipková, evanjelický farár zo Slovenského Komlóša z Maďarska Attila Szpisák, dozorca cirkevného evanjelického zboru z Nadlaku Pavel Nagy Gyuris Krokos, riaditeľ Slovinskej diakonie Peter Andrejčák, superintendent ECAV v ČR Marián Čop, zástupcovia diplomatického zboru, štátnej správy, predstavitelia cirkví v SR, riaditelia a zástupcovia stredísk evanjelickej diakonie, bývalí zamestnanci Evanjelickej diakonie a ďalší hostia z cirkevného, kultúrneho a spoločenského života.

Návštevníkom koncertu sa prihovorila aj viceprimátorka mesta Bratislavy Iveta Plšeková, ktorá vyzdvihla historický kontext Evanjelickej diakonie v dejinách Slovenska a ocenila súčasné aktivity, ktoré diakonia v prospech občanov našej krajiny koná.

Vývoj Evanjelickej diakonie od jej obnovenia po páde totality priblížil vo svojom príhovore Ján Gasper, poverený vedením Evanjelickej diakonie. Zdôraznil, že Evanjelická diakonia sa stala počas 25 rokov renomovanou organizáciou, ktorá dnes zamestnáva cca 365 zamestnancov a poskytuje sociálne služby 800 klientom.

Koncert bol jedinečný  z umeleckého hľadiska. Odzneli nádherné barokové skladby a známe operné árie a dvojspevy v podaní operných umelcov Adriany Kučerovej a Filipa Tůmu  so sprievodom orchestra Sinfonietta Bratislava pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka. 

Súčasťou programu bolo aj oceňovanie Zlatým odznakom trom úspešným pracovníkom Evanjelickej diakonie. Ocenenie si z rúk generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika, predsedníčky Správnej rady Evanjelickej diakonie Jany Tomašovičovej a povereného vedením Evanjelickej diakonie Jána Gaspera prevzali úspešní zamestnanci za obetavú diakonickú službu, a to: Jozef Hadvig (SED Kšinná), Alžbeta Kontárová (SED Horné Saliby) a Ľubomír Marcina (SED Košeca).

Sme vďační Pánu Bohu za dielo, ktoré s Božou pomocou naša Evanjelická diakonia mohla vykonať počas 25 rokov. Ďakujeme všetkým súčasným a bývalým zamestnancom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom diakonie za ich nesmierne obetavú prácu nielen v prospech diela diakonie, ale najmä v prospech blížneho.

Zároveň ďakujeme všetkým podporovateľom, priateľom, spolupracujúcim organizáciám za dôveru v našu činnosť. Veríme, že Pán Boh bude naďalej požehnávať dielo našich rúk a bude k nám milostivý v ďalších rokoch našej služby.

Jana Gasperová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku