List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Hľadáme opatrovateľky do nášho tímu

Obrázok k správe 06.05.2019
Sme Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava. Hľadáme opatrovateľky do nášho Zariadenia pre seniorov (Domov dôchodcov), v centre Bratislavy na TPP s nástupom ihneď. Základnou kvalifikáciou pre vykonávanie tejto práce je ochotné srdce slúžiť ľuďom vo vysokom veku, ako aj certifikát z opatrovateľského kurzu. V prípade, že máte záujem o túto prácu a certifikát ešte nemáte, vieme sprostredkovať absolvovanie opatrovateľského kurzu počas trvania pracovného pomeru.

Ide o prácu na pravidelné 12h zmeny (3 služby a 3 dni voľna). Chceme povzbudiť prípadné záujemkyne, ktoré nemajú skúsenosť s touto prácou, ale o nej uvažujú, že ponúkame možnosť si u nás prácu opatrovateľky v praxi vyskúšať.

Ponúkame veľmi atraktívne pracovné prostredie, dobré mzdové ohodnotenie (Mzdové podmienky sú stanovené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + osobitné ohodnotenie + príplatky za nadčasy, víkendy a pod.), výborný kolektív a príjemnú pracovnú atmosféru v zariadení rodinného typu. Ponúkame možnosť prespať v zariadení medzi službami.

Mzdy našich opatrovateľov sú stanovené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, kde v Prílohe č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. je uvedená Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Mzda sa určuje podľa odpracovaných rokov, pričom pozícia opatrovateľ spadá do platovej triedy 2. Čiže jednoznačne nástupnú základnú mzdu nevieme dopredu určiť a zverejniť, nakoľko je závislá od individuálnych predpokladov uchádzačov. V tabuľke je uvedený tzv. základný plat ku ktorému sa priráta osobitný príplatok, ktorý je tiež individuálnou a nenárokovateľnou zložkou mzdy a udeľuje sa podľa kvality odpracovanej práce toho ktorého zamestnanca.

Pre viac informácii volajte na tel. číslo: 0907 295 028 Silvia Fáberová

Silvia Fáberová
projektová manažérka SED Bratislava