Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Hlinohranie- podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

Obrázok k správe 30.10.2018
V priebehu mesiacov jún – október 2018 sme v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici pracovali na projekte „Hlinohranie–dovybavenie dielne pre realizáciu podpornej terapie“. Vďaka projektu sme mohli zaobstarať keramickú pec a iné pomôcky potrebné pre prácu s hlinou.

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom samostatne sa realizovať, podporovať rozvoj jemnej motoriky, ale aj rehabilitácie a relaxácie pri činnosti, ako aj umocnenie pocitu úspechu v podobe dosiahnutia hotových výrobkov.

Jednotlivec, ktorý  je v živote ukrátený o dva najcennejšie zmysly akými sú zrak a sluch sa učí hľadať a využívať spôsob, ako si kompenzovať chýbajúce zmysly. Najčastejšie sú to ruky osoby s hluchoslepotou, ktoré preberajú funkciu očí a uší. Robert Smithdas (americký spisovateľ postihnutý hluchoslepotou) povedal: „Svet hluchoslepého je len taký veľký, kam dosiahne končekmi svojich prstov...“.  Pomocou projektu môžeme realizovať svoje sny. Prácu s hlinou sme zaradili do edukačného procesu ako podpornú terapiu. Vďaka keramickej peci môžu výrobky, ktoré vyrobíme spolu s našimi žiakmi samotným výpalom dosiahnuť trvalý úžitkový efekt. Prostredníctvom neho žiaci môžu získať spätnú väzbu o tom, čo vykonávajú.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Mgr. Iveta Krajčirovičová
zástupkyňa riaditeľa školy ESŠI Červenica