Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Humanitárna pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny

Obrázok k správe 15.02.2018
1. Timoteovi 6,18: "Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými."

Usmernenie apoštola Pavla pre svojho učeníka Timotea je veľmi vzácnym povzbudením k službe a obetavosti aj pre nositeľov rovnošaty. Aj keď je Ústredie EPS v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) malou organizáciou, snaží sa podľa svojich možností konať dobro a pomáhať spôsobmi, na aké má možnosti. V prvom rade je to duchovná podpora pre príslušníkov rezortov obrany, vnútra a spravodlivosti. Ak je však možné, snaží sa pridať svoj vklad k projektom "veľkých" darcov, ktorí majú väčšie možnosti pre darovanie hmotných vecí pre ľudí v núdzi. Takúto možnosť mala naša organizácia v decembri minulého roku, keď Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, spolu s Ministerstvom vnútra SR darovali humanitárnu pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny prostredníctvom miestnej organizácie Červeného kríža Kantonu Sarajevo, pričom svoj vklad dalo aj Ústredie EPS - s významnou materiálnou podporou cirkevného zboru ECAV Topoľčany a Evanjelickej Diakonie. Obsahom pomoci boli spacie vaky, matrace, prikrývky, šatstvo, invalidné vozíky, plienky, hygienické balíčky, barly, toaletné stoličky a iné zdravotnícke pomôcky. Celkovo šlo o pomoc vo výške cca. 13000 €. Túto humanitárnu pomoc oficiálne odovzdal dňa 14.12.2017 v sídle miestnej organizácie Červeného kríža Kantonu Sarajevo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine Martin Kačo. Prítomní boli vojaci nasadení do operácie EUFOR ALTHEA z LOTu NovoSarajevo, ako aj zástupca Ústredia EPS kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok. Vojaci na ďalší deň vyložili túto pomoc v sklade Červeného kríža v Sarajeve. Treba aj na tomto mieste vyzdvihnúť ochotu a prístup vojakov z LOTu NovoSarajevo, ktorí vynaložili mnoho úsilia na to, aby celá pomoc mohla byť zrealizovaná. Vnímame ako potešujúce, že sa vo vojakoch doma i v zahraničí silne prejavuje ich odhodlanie slúžiť a brániť ľudí nielen pred nepriateľmi, ale aj nepriazňami života, chudobou či inými nešťastiami. Šatstvo, ktoré bolo súčasťou humanitárnej pomoci bolo darom vojakov z viacerých domácich útvarov a posádok.               

Zástupcovia miestnej organizácie Červeného kríža s radosťou prijali túto pomoc a vyslovili poďakovanie Slovenskej republike a tým, ktorí túto pomoc poskytli a umožnili. Podľa ich slov táto pomoc prichádza v čase, keď rapídne ubúda darcov, ktorí doteraz podporovali službu Červeného kríža konanú pre všeobecné dobro. Aj keď darcov ubúda, núdznych a na pomoc odkázaných ľudí zostáva stále dosť. Aj Ústredie EPS vyjadruje radosť nad tým, že napomohla dobrej veci v zmysle slov Biblie uvedených vyššie a dúfa, že takýchto príležitostí bude v budúcnosti dosť.

Dávid Vargaeštok
zástupca Ústredia EPS