List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Inšpirácia zmien sociálneho systému v Srbsku

Obrázok k správe 25.10.2017
V prvý septembrový týždeň Evanjelická diakonia ECAV na pôde ústredia prijala štvorčlennú delegáciu zo Združenia odborných pracovníkov pracujúcich v sociálnych službách v Srbsku. Pracovná skupina srbských sociálnych pracovníkov má záujem iniciovať zmeny v sociálnej sfére v Srbsku, a preto sa obrátila práve na Evanjelickú diakoniu, aby získala informácie o systéme sociálnych služieb na Slovensku. Evanjelická diakonia v minulosti spolupracovala so srbskými sociálnymi pracovníkmi na viacerých projektoch, preto uvítala možnosť reflektovať spoločné témy. Poverený riaditeľ ED Ján Gasper predstavil činnosť Evanjelickej diakonie, aj v kontexte medzinárodnej spolupráce. Delegáciu zo Srbska prijala na ministerstve vnútra riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy Jana Valová a informovala ju o  pôsobení neziskových organizácií a tretieho sektora na Slovensku. Srbskí hostia sa tiež oboznámili s formami poskytovaných služieb SED Bratislava, navštívili SED Trnava a rovnako tiež trnavské Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, kde získali informácie o práci so zdravotne ťažko postihnutými deťmi. Srbskú delegáciu prijala aj komisárka pre deti Viera Tomanová, ktorá predstavila činnosť úradu a fungovanie, ako aj legislatívny rámec sociálno-právnej ochrany a kurately na Slovensku.

Na záver pobytu sa srbskí sociálni pracovníci stretli s členom predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Michalom Oláhom, ktorý im predstavil zákon o sociálnej práci a tiež súčasné formy sociálnej pomoci ľuďom bez domova.

Szilvia Buzala
Referát služieb ÚED