List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Jubileum ED - 25 rokov

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milí naši podporovatelia, v tomto roku si Evanjelická diakonia ECAV pripomína 25 rokov od obnovenia svojej činnosti po páde totalitného režimu. Pri tejto príležitosti sme vydali prvé dvojčíslo časopisu Diakonia.sk 1–2 / 2016, ročník XI. venované retrospektíve našej činnosti. Ponúkame vám niekoľko textov z časopisu, ktoré sú reflexiou služby Evanjelickej diakonie ECAV.

Pri príležitosti nášho výročia zároveň pripravujeme v jesennom období dve podujatia. Prvé zrealizujeme už v októbri, kedy Evanjelická diakonia ECAV udelí Strieborný odznak najlepšiemu zamestnancovi Strediska ED. Slávnostné vyhodnotenie zamestnancov stredísk Evanjelickej diakonie sa uskutoční 17. októbra v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Zároveň pripravujeme slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční 30. novembra o 18.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole, Panenská ulica Bratislava.

Na koncert vás všetkých srdečne pozývame!


Evanjelická diakonia oslávila svoje výročie

06.12.2016 | utorok
Obrázok k článku: Evanjelická diakonia oslávila svoje výročie

Slávnostným koncertom, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku 30. novembra vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave, vyvrcholil...

Čítať viac »

Spomienka na Ruženku Srdošovú

27.10.2016 | štvrtok
Obrázok k článku: Spomienka na Ruženku Srdošovú

S hlbokým zármutkom v duši sme prijali správu, že našu kolegyňu a milú sestru zo SED Trnava Ruženu Srdošovú povolal Pán života a smrti – k sebe. Ho...

Čítať viac »

25. výročie Evanjelickej diakonie v duchu ocenení

19.10.2016 | streda
Obrázok k článku: 25. výročie Evanjelickej diakonie v duchu ocenení

V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelok 17. októbra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancov Evanjelickej d...

Čítať viac »

Štvrťstoročie Evanjelickej diakonie

30.09.2016 | piatok
Obrázok k článku: Štvrťstoročie Evanjelickej diakonie

Z úvodníka Jany Gasperovej, Public relations a Fundraising ÚED Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI. Tisícročie, storočie, polstoročie, ŠTVRŤST...

Čítať viac »

Verná službe diakonii, verná Bohu, verná človeku

30.09.2016 | piatok
Obrázok k článku: Verná službe diakonii, verná Bohu, verná človeku

Rozhovor s prvou riaditeľkou Evanjelickej diakonie Zuzanou Kolárovskou Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI. Zuzana Kolárovská, evanjelická far...

Čítať viac »

Diakonia v čase, čas v diakonii

30.09.2016 | piatok
Obrázok k článku: Diakonia v čase, čas v diakonii

Príhovor Jána Gaspera, povereného vedením Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI. „Lebo hladný som bol, a...

Čítať viac »

Evanjelická diakonia je značka vysokej kvality

30.09.2016 | piatok
Obrázok k článku: Evanjelická diakonia je značka vysokej kvality

Rozhovor s Jánom Juranom, riaditeľom Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Diakonia.sk, 1–2 / 2016, ročník XI. Ján Juran na Cirkevnom odb...

Čítať viac »