List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Keď sa rozdielne kultúry stretnú

Obrázok k správe 05.10.2017
Bývame na spoločnom kontinente, máme spoločnú peňažnú menu, vieme sa dohovoriť spoločným jazykom, no predsa máme rozdielne korene, rozdielne tradície, rozdielnu mentalitu, rozdielny charakter. Sme veľmi vďační, že aj tento rok sme mohli na Slovensku v rámci dobrovoľníckeho roka organizovaného Evanjelickou diakoniou a Diakoniou Mitteldeutschland privítať troch nemeckých dobrovoľníkov Franzisku, Jorana a Arona. V spolupráci s partnermi v Nemecku i na Slovensku, môžu títo traja mladí ľudia prežiť plnohodnotný rok, naučiť sa aspoň základy slovenského jazyka, spoznať nových ľudí a najmä osobnostne rásť. Ďakujeme Evanjelickej spojenej škole v Martine, cirkevnému zboru vo Vrbovciach, Evanjelickému lýceu a Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Stredisku evanjelickej diakonie Bratislava za otvorenú náruč, otvorené srdcia pre týchto našich dobrovoľníkov. Naši nemeckí dobrovoľníci sú na Slovensku už mesiac, počas ktorého sa už stihli zabývať vo svojich dobrovoľníckych miestach a absolvovať tzv. „Sprachkurs“, ktorý je štartovným intenzívnym vzdelávaním v slovenskom jazyku, gramatike, v spoznávaní slovenských krás, tradícií, kultúry.

Ďakujeme Spoločenstvu evanjelickej mládeže (SEM) za organizačné zastrešenie vzdelávacieho kurzu. Veríme, že sa Slovensko stane príjemným prechodným domovom pre týchto mladých ľudí.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia