List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Návšteva z USA

Obrázok k správe 15.08.2018
Riverside je malebná prímestská dedina, presnejšie jedno z predmestí Chicaga v štáte Illinois. Súčasťou tohto miesta je aj evanjelický cirkevný zbor Sts. Peter and Paul Lutheran Church, a americkí priatelia, ktorí sa rozhodli podporiť jedno zo stredísk Evanjelickej diakonie, Deboru – útulok pre ženy s deťmi. Veľmi si vážime pomoc a podporu, ktorú nám preukázali, hoci ani situácia v amerických zboroch nie je ideálna. Tešíme sa, že sme v tieto augustové dni mohli v Bratislave privítať rodinu Dennisa Lauritsena, ktorý je farárom v tomto americkom zbore a predstaviť im činnosť Strediska evanjelickej diakonie v Bratislave. Zároveň sme mali možnosť osobne poďakovať za ich spolupatričnosť a láskavé a naklonené srdce pre diakonickú prácu na Slovensku.

Odovzdali sme pozdravy do cirkevného zboru v Riverside a navzájom si zapriali Božie požehnanie, ochranu a vedenie, bez ktorého by naša činnosť a služba neprinášala svoje ovocie.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia