List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nedeľa Slovinskej evanjelickej Diakonie

Obrázok k správe 10.05.2019
Evanjelická DIAKONIA v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu slávnosť Diakonie. Tohtoročná v poradí už 52. sa uskutočnila v cirkevnom zbore Križevci, nachádzajúcej sa v blízkosti hraníc s Maďarskom.

Nedeľný program sa začal hlaholom zvonov z veže chrámu Božieho a následne slávnostnými službami Božími v kostole a pristavenom veľkom stane, kde mali veriaci, ktorí sa nevmestili do kostola možnosť prežiť služby Božie prostredníctvom obrazoviek.

Slávnostným kazateľom pre asi 500 zhromaždených účastníkov bol úradujúci biskup ECAV v Slovinsku Geza Filo, ktorý kázal na text: Mt: 6, 2 – 4:  „Preto, keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odplatu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica. Aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“ Tento text bol zároveň aj mottom tohtoročných slávnosti. Na službách Božích boli okrem dvoch bratov biskupov prítomní takmer všetci duchovní Evanjelickej cirkvi v Slovinsku, ako aj hostia zo zahraničia. Medzi hosťami boli predstavitelia partnerských cirkví z Nemecka, Rakúska, Talianska a Slovenska. Slovenskú evanjelickú diakoniu ECAV zastupovalo Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci, v osobách riaditeľa Marcela Breče  a správcu Ľubomíra Marcinu, ktorý slávnostné zhromaždenie pozdravil v mene Ústredia evanjelickej diakonie na Slovensku. Do slovinčiny prekladal  biskup Geza Erniša.   V rámci služieb Božích vystúpil aj riaditeľ slovinskej Diakonie Peter Andrejčák – farár v Hodoši: „Najslávnejší je v skutočnosti ten, kto je pripravený ľuďom pomáhať.“ Čo urobí človeka šťastným? Svetská sláva, ktorú niektorí slepo hľadajú? Moc, ktorá je mnohokrát založená na ponížení druhých, spravidla tých najslabších? Peniaze, za ktorými jednotlivci pachtia, ktoré mnohokrát nečestne získavajú a pritom zabúdajú na to, že si za ne nemôžu kúpiť to, čo je pre život najdôležitejšie: zdravie, lásku, úctu druhých a iné pravé hodnoty. Všetko spomenuté naozaj môže urobiť človeka šťastným, avšak len jeho a na krátky čas. Služba, pomoc druhým, diakonia, môže urobiť šťastným toho, ktorý slúži, pomáha, aj toho, ktorý pomoc prijíma. Potom  v krátkosti predstavil prácu slovinskej Diakonie v predchádzajúcom roku. Atmosféru umocnilo vystúpenie miestneho spevokolu a prítomných zaujala scénka detí „Hriech“. Slávnostné služby Božie z príležitosti dní Diakonie sú pravidelne prenášané prostredníctvom verejnoprávnej televízie Slovinska.

ECAV v Slovinsku má podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 približne 20.000 členov, čo je 0,8% obyvateľstva Slovinska. Cirkev má 14 cirkevných zborov, z ktorých sa väčšina nachádza v severovýchodnej časti krajiny, nazývanej tiež Prekmurje. Začiatky Evanjelickej cirkvi v Slovinsku siahajú do 16. storočia, kedy reformátori Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastian Krelj a iní položili základy spisovnej slovinčiny a zároveň vydali prvé tlačené knihy v slovinskom jazyku.

Evanjelická Diakonia v Slovinsku, pôsobí na celom jeho území a snaží sa pomáhať ľuďom, ktorý sa ocitli v núdzi. V súčasnosti má dva stále programy - mobilnú Diakoniu a pomoc v núdzi. Financovanie prebieha z vlastných zdrojov (milodary), ako aj zo štátnych dotácií a grantov. Na podporu slúži aj zbierka zadržaná počas nedele Diakonie.


Ľubomír Marcina
správca SED Košeca

foto: Kamil Bušniak