List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nemeckí dobrovoľníci na Slovensku

Obrázok k správe 10.09.2018
Koniec augusta prináša pre oblasť dobrovoľníctva v Evanjelickej diakonii každoročnú zmenu. V prvom rade smutnú, pretože musíme povedať dovidenia nemeckým dobrovoľníkom, ktorých si vždy obľúbime. Pre niektorých sa  dobrovoľnícky rok augustom končí a pre niektorých začína. Joran, Franzsiska a Aron sú tí, ktorým sa pobyt na Slovensku skončil. Tešíme sa však na nových nemeckých dobrovoľníkov, s ktorými prichádzajú vždy ďalšie zaujímavé chvíle a situácie. Predstavujeme Vám teda našich nových dobrovoľníkov, ktorí nasledujúci rok budú na Slovensku. Sofie, ktorá bude dobrovoľníčkou v Bratislave v spolupráci s partnermi, a to so Strediskom evanjelickej diakonie Bratislava, Evanjelickým lýceom na Vranovskej a Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave. Stella bude dobrovoľníčkou v Martine, v spolupráci so Spojenou evanjelickou školou. Judith, ktorá bude dobrovoľníčkou v cirkevnom zbore ECAV Vrbovce. Všetkým partnerom úprimne ďakujeme za spoluprácu a prajeme požehnaný ďalší rok s novými nemeckými dobrovoľníčkami. Tieto už naše dievčatá v najbližšie dni čaká tzv. Sprachkurs. Ide o intenzívny kurz slovenského jazyka, počas ktorého sa v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže zahraniční dobrovoľníci zoznamujú so slovenským jazykom, gramatikou a samozrejme aj s našou kultúrou a zvykmi.

Prajeme našim dobrovoľníčkam, aby sa čoskoro na Slovensku zabývali a prežili čo najpríjemnejšie chvíle pod Božou ochranou.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia