List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Organový koncert v Považskej Bystrici

Obrázok k správe 29.04.2019
V sobotu podvečer, 27. apríla 2019  sa v považskobystrickom  evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so  Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca. Na úvod všetkých prítomných privítala sestra Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici. 

Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na tomto koncerte predviedol organový virtuóz prof. Ján Vladimír Michalko z Bratislavy. Naplnený Boží stánok s veriacimi a ďalšími hosťami, medzi ktorými nechýbal primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, riaditelia gymnázia a ZUŠ, pedagogickí pracovníci mesta, ako aj personál SED Košeca, si v rámci koncertu mohli vypočuť diela skladateľov: Theodora Grünbergera,  Johanna Ludwiga Krebsa,  Georga Böhma, Jiřího Ignáca Lineka, Friedricha Wilhelm Marpurga, ale aj samotného Jána Vladimíra Michalka. Na záver koncertu odznela pieseň z Tranovského kancionála: Dej mi s Tebou prebývati, ktorú si v Michalkovom gradujúcom sprievode z pripraveného programu  zaspievalo celé mnohopočetné zhromaždenie. Výber piesne nebol náhodný. Pripomenuli sme si ňou požehnanú pamiatku v blahej pamäti generálnaho biskupa našej cirkvi prof. ThDr. Jána Michalka a jeho milej manželky Alžbety,  ktorý do cirkevného zboru a na horné Považie často a rád chodieval, všemožne pomáhal  a presne pred 30 rokmi ku štúdiu teológie motivoval aj brata Ľubomíra Marcinu. Profesor Ján Vladimír Michalko sa na záver prihovoril zúčastneným. Vyzdvihol úsilie a odhodlanie, ktorým bol v považskobystrickom evanjelickom kostole zadovážený a postavený 9 registrový, dvojmanuálový píšťalový organ. Hoci sa nejedná o veľký nástroj, pre tento priestor je veľmi vhodný a vzhľadom na svoju mäkkú intonáciu a spevnosť bol jeho výber správnou voľbou.

S dojatím sa poďakoval i za osobné spomienky bratovi Ľubomírovi Marcinovi, duchovnému správcovi cirkevného zboru,  za jeho rodičov. Napokon celé zhromaždenie  poďakovalo maestrovi opakovaným mohutným aplauzom a kyticou kvetou, ktorú mu odovzdala sestra presbyterka Alena Bušniaková. Následne vzácny hosť navštívil Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, kde sme s ním zotrvali pri spoločnej večeri a bratsko – sesterských rozhovoroch.

Martin Melišík
kantor, poddozorca TUS