Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pohrebná rozlúčka

Obrázok k správe 09.01.2019
V sobotu, 5. januára 2019 nás náhle opustil, dlhoročný priateľ a partner z Diakonie Mitteldeutschland Detlech „Titus“ Harland. Bol to človek s veľkým srdcom. Angažoval sa v oblasti zahraničných a ekumenických vzťahov, venoval sa dobrovoľníctvu a humanitárnej činnosti.

Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 14. januára 2019 o 14.00 hodine v kostole Bachkirche, v meste Arnstadt, v Nemecku.

Napriek hlbokému zármutku máme nádej v slovách Pána Ježiša: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ J (11, 25)

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyslovuje úprimnú sústrasť rodine a kolegom z Diakonie Mitteldeutschland.