List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pomoc Slovenského Červeného kríža a mimovládnych neziskových organizácií

Obrázok k správe 06.05.2019
V dňoch 25. až 30. apríla  2019 sa Slovenský Červený kríž (SČK) spoločne s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku a Slovenskou katolíckou charitou (Bratislavskou arcidiecéznou charitou) podieľal na pomoci osobám po požiari  ubytovne na Mlynských Luhoch. 

Dňa 25. apríla 2019 pri rozsiahlom požiari unimobuniek prišlo o prístrešie asi 60 osôb, medzi nimi  šesť matiek s 15-timi maloletými deťmi. Dobrovoľníci Humanitárnej jednotky SČK Bratislava mesto sa v uvedený deň podieľali na zabezpečení dočasného ubytovania a šatstva pre postihnuté osoby, na ich transporte do náhradných priestorov ubytovania, zabezpečení pitného režimu, ako aj na poskytovaní predlekárskej prvej pomoci postihnutým osobám a zasahujúcim zložkám. V nasledujúcich dňoch sa na výzvu SČK do materiálnej pomoci zapojila Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a Slovenská katolícka charita (Bratislavská arcidiecézna charita). Človek v ohrození bol pripravený vyčleniť finančné prostriedky na zakúpenie chýbajúcich potrieb materiálnej pomoci. Evanjelická diakonia a Bratislavská arcidiecézna charita pomohli hygienickými prostriedkami (mydlo, šampón, detské plienky, toaletný papier), potravinami (konzervy, čaj, káva, detská výživa) a šatstvom (pre dospelé osoby a deti), ktoré v dňoch 29. a 30. apríla 2019 Slovenský Červený kríž distribuoval postihnutým osobám v priestoroch dočasného ubytovania.

Pomocou prepravnej služby SČK Bratislava – mesto bola 30. apríla zabezpečená preprava osôb z dočasných priestorov ubytovania (ubytovňa U ADAMA – matky s deťmi a nocľaháreň Mea Culpa – osoby pripútané na lôžko) do priestorov nového ubytovania Fortuna. Sortiment a množstvo materiálnej pomoci bolo dostatočné, preto finančné prostriedky ponúknuté Človekom v ohrození na ďalší nákup neboli potrebné.

Všetkým ďakujem za ústretovosť a rýchlosť poskytnutia pomoci.

Ing. Marián Záhorec
koordinátor pre krízový manažment