List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pozvánka na Medzinárodné vedecké kolokvium

Obrázok k správe 25.08.2017
Bratislavský seniorát ECAV vás pozýva namedzinárodné vedecké kolokvium "Reformácia a holokaust: história a súčasnosť" dňa 29. septembra 2017. Kolokvium sa koná pri príležitosti 500. výročia Lutherovej reformácie.

Cieľom kolokvia je sprostredkovať menej známe fakty o antisemitských postojoch reformátora Luthera, ktoré mohli prispieť k vytvoreniu atmosféry vedúcej k holokaustu a na ktoré sa niektoré extrémistické skupiny odvolávaju aj dnes. Keďže prednášateľmi sú akademickí odborníci z praxe aj zo zahraničia, kolokvium sprostredkuje aktuálne výsledky bádania, praktické skúsenosti i konkrétne aktivity v tejto oblasti v záujme prevencie antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie osobitne v cirkevnom prostredí.

Miesto konania:
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Študijné a kongresové stredisko
Modra-Harmónia 3553

Viac informácií o programe a možnosti prihlásenia sa nájdete v priloženom PDF súbore.

  Bulletin - Kolokvium