List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou

Obrázok k správe 26.10.2017
V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou“. Hlavným cieľom projektu bolo zaradiť prácu s hlinou ako formu terapie do pravidelných podporných činností edukácie žiakov s hluchoslepotou. Všetky podporné opatrenia vzdelávania smerujú k rozvíjaniu celej osobnosti. U žiakov, s čiastočným poškodením sluchu a zraku, sa pri vzdelávaní kladie dôraz na to, aby sa naučili tieto zmysly adekvátne využívať a koordinovať. U žiakov, ktorí tieto zmysly nemajú sa edukácia sústreďuje na hmat, čuch a chuť. Práca s hlinou má mnoho pozitívnych účinkov: posilňuje sebavedomie; je médiom kompenzácie chýbajúceho (poškodeného) zmyslu; pôsobí relaxačne a rehabilitačne; stimuluje jemnú motoriku, vnímanie priestoru, koordináciu ruky a oka; pre žiakov s mentálnym postihnutím dáva možnosť konkrétneho telesného vnímania.

Vďaka tomuto projektu sme zabezpečili hrnčiarsky kruh, nástroje a formy pre prácu hlinou, farebnú bezvýpalovú hlinu i hlinu v prírodných farbách, akrylové farby, laky. Od začiatku nového školského roka sme túto formu terapie zaradili u každého žiaka do individuálneho vzdelávacieho programu ako aj do výchovného programu školského internátu.

Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Informovala: Ľudmila Gregová
zástupkyňa riaditeľa školy ESŠI Červenica