Darujte 2%

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

S modlitbou do nového roka

Obrázok k správe 23.02.2018
Dňa 8. februára 2018 navštívil Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku dôstojný generálny biskup Miloš Klátik. Na pôde Ústredia ED ho privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper.

Dôstojný brat generálny biskup na úvod už tradičného novoročného stretnutia s pracovníkmi Ústredia ED poslúžil duchovným zamyslením na základe textu z Mt 7, 7: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte, a bude vám otvorené.“ Tieto slová Ježiša Krista sú pre každého z nás výzvou v dnešnom svete. Dôstojný brat generálny biskup zdôraznil, že pred Božou tvárou naozaj nie sme zvrchovanými pánmi. Nie sme vlastníkmi pravdy a milosti, ale sme na milosť a pravdu úplne odkázaní. A práve preto je nutnosťou viery každý deň hľadať, klopať, prosiť. Takáto výzva sa dá uskutočniť jedine prostredníctvom úprimnej modlitby, a to nielen vo svojom osobnom živote, lebo príkaz Pána Ježiša ide podstatne ďalej, a to k službe svojim blížnym a k modlitbám za nich. A tak svojimi úprimnými modlitbami konáme kňazskú službu pre svet.

Na záver nás dôstojný brat generálny biskup povzbudil, aby sme sa podľa Božej vôle usilovali za každých okolností a s Božou pomocou svietiť našim blížnym na cestu za naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. V modlitbe do nového roka sme prosili o Božie požehnanie v našej službe. Brat generálny biskup udelil všetkým prítomným Áronovské požehnanie.

Potom poverený riaditeľ ED Ján Gasper otvoril krátke spoločné posedenie. Neformálna diskusia poslúžila ku vzájomnému informovaniu o rozvoji poskytovaných sociálnych služieb a aktivitách ECAV a ED.

Na záver sa brat generálny biskup Miloš Klátik rozlúčil s prítomnými s prianím Božieho vedenia do ďalšej práce.

Jana Gasperová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku