List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Slúžme v duchu kresťanskej lásky ...

Obrázok k správe 09.11.2017
...týmito slovami sa 26. októbra začala biblická hodina v kulpínskom evanjelickom cirkevnom zbore, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Evanjelickej diakonie (ED) ECAV na Slovensku. Zborový farár Jaroslav Javorník si zvolil tému o boháčovi a chudobnom Lazárovi, ktorou ozrejmil, že nie je hriechom byť bohatý, ak je bohatstvo získané poctivou prácou, ale je veľkým hriechom odmietnutie pomoci núdznemu. Diakonia, to je tá pomoc núdznemu, ktorú neraz každý jeden z nás koná, avšak najčastejšie to robí pri najbližšej rodine, či známych. Evanjelická diakonia hlása kresťanskú pomoc postihnutým, starším, chudobným a chorým. O tom hovoril poverený riaditeľ ED Ján Gasper a Silvia Buzalová, vedúca referátu sociálnych služieb ED zo Slovenska, ako aj Anna-Mária Benková, pôvodom z Hložian, ktorá má na starosti humanitárnu a rozvojovú pomoc Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Evanjelická diakonia ECAV viackrát poskytla pomoc Srbsku. Prvýkrát to bolo počas bombardovania NATO 1999, keď dočasne na Slovensku ubytovala slovenské deti s matkami, potom pomáhala pri predvlaňajších veľkých záplavách v našej krajine a najnovšie sa angažuje aj v riešení utečeneckej krízy. Okrem toho organizuje aj rôzne zbierky a akcie. Zaujímavý je ich projekt Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok. Evanjelická diakonia zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí potrebujú pomoc a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED Evanjelickej cirkvi a. v.

V rámci svojej činnosti a pôsobnosti sa zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou pre rôzne sociálne skupiny a vzdelávaním v týchto oblastiach. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je neštátna – cirkevná organizácia, ktorú zriadila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a nadväzuje na činnosť bývalého Spolku slovenskej evanjelickej diakonie založeného v roku 1931, so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši.

Katarína Pucovská
Redaktorka duchovnej relácie Pohľady k výšinám Rádia Nový Sad