List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

SommerAktiv 2018

Obrázok k správe 09.09.2018
Evanjelická diakonia tento letný dobrovoľnícky program, ktorý po slovensky znamená Letné aktivity, organizuje v spolupráci s Diakonie Mitteldeutschland už viac ako 15 rokov.

Sme vďační Pánu Bohu, že každý rok môžeme byť prostredníctvom tohto programu súčasťou formovania života a hodnôt mladých ľudí. Tento rok majú svoje skúsenosti z dobrovoľníckeho leta v Nemecku štyria mladí ľudia: Miriam Ďurišová, Katka Šimoňáková, Katka Dujsíková a Matej Sedláček. Pred odchodom do nemeckých zariadení sa stretli aj s  nemeckým partnerom Harlandom Detlefom, ktorý im predstavil nemecké diakonické zariadenia a potrebné informácie pred vycestovaním. Harlanda Detlefa sme srdečne privítali aj na Ústredí evanjelickej diakonie v Bratislave a poďakovali za dlhoročnú spoluprácu.

Dobrovoľnícka činnosť našich dobrovoľníkov spočívala v pomoci pri starostlivosti o seniorov v zariadení pre seniorov, v spolupráci pri rôznych aktivitách v chránených dielňach pre mentálne a telesne postihnutých mladých dospelých či pomoc pri aktivitách s hendikepovanými deťmi. Dobrovoľnícka činnosť zahŕňala aj pomoc pri úprave priestorov okolia nemeckých zariadení či pomoc pri sprevádzaní zahraničných návštevníkov.

Veríme, že letné dni venované dobrovoľníctvu boli pre našich odvážnych mladých ľudí nielen formou pomoci pre ľudí, ktorí to majú v živote ťažké a naozaj túto pomoc potrebujú, ale aj prínosom a požehnaním do ich osobného života.


Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia