List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva

Obrázok k správe 13.05.2019
V piatok, 12. apríla 2019 sa v Štuttgarte konalo stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva. ECAV na Slovensku zastupovali predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien, farárka Eva Oslíková, tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová. Evanjelickú diakoniu zastupoval jej poverený riaditeľ Ján Gasper.

Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorú viedla sestra Birgit Susanne Dinzinger, vedúca oddelenia Diakonie Württemberg. Po nej boli prednesené správy, v ktorých zazneli informácie o aktuálnom dianí v partnerských cirkvách. Za ECAV odzneli správy o misijných aktivitách jednotlivých dištriktov, VI. Evanjelické cirkevné dni 2018 vo Zvolene. Sestra farárka Oslíková informovala o personálnych zmenách SEŽ a stručne prezentovala aktivity žien na úrovni zborov a seniorátov. Okrem toho predstavila aj plány SEŽ do budúceho roku. Správu za ED podal poverený riaditeľ Ján Gasper.
Stretnutie pokračovalo správami jednotlivých zástupcov z oblasti mládeže, medzinárodnej diakonie, práce so ženami vo Württembersku, partnerskej spolupráce na zborovej úrovni.
Stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej atmosfére, ktoré ukončila referentka pre partnerskú spoluprácu Cornelia Wolf.

Členmi Trojpartnerstva sú Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku, Evanjelická cirkev v strednom Nemecku a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

Marcela Kmeťová
tajomníčka pre zahraničie