List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

TESCO a Evanjelická diakonia opäť pomáha

Obrázok k správe 07.11.2017
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa od štvrtka 9. novembra do soboty 10. novembra 2017 opäť zapojí do potravinovej zbierky, ktorú organizuje obchodný reťazec TESCO STORES SR, a.s. už piaty rok v spolupráci s charitatívnymi organizáciami Depaul Slovensko, Slovenskou katolíckou charitou, Potravinovou bankou Slovenska a OZ Vagus Bratislava. Do potravinovej zbierky sa vo vybraných prevádzkach siete TESCO budú môcť zákazníci zapojiť od 10. 00 do 20. 00 hod. Evanjelická diakonia ECAV je pripravená pomáhať prostredníctvom cirkevných zborov ECAV Senica, Myjava, Bardejov, Lubiná, Sládkovičovo, Banská Štiavnica, Brezová pod Bradlom, ako aj prostredníctvom stredísk evanjelickej diakonie  Bratislava, Košeca, Vranov nad Topľou, Kšinná, Komárno, Hontianske Moravce, Skalica, Chmeľov. Do pomoci sa zapája aj zariadenie pre seniorov v Gabčíkove a Detský domov Uralská v Košiciach. Pomáhať budú tiež pracovníci ústredia Evanjelickej diakonie a dobrovoľníci.

Cirkevné zbory ECAV, strediská evanjelickej diakonie a ďalšie spolupracujúce organizácie Evanjelickej diakonie budú v obchodných prevádzkach TESCO zbierať trvanlivé potraviny, drogistický tovar, prostriedky osobnej hygieny. Vyzbierané potraviny sú určené pre ľudí v núdzi, ľudí bez domova, sociálne slabších, opustené matky s deťmi a sociálne slabé rodiny. Ďakujeme vopred všetkým, ktorí sa do projektu potravinovej pomoci zapoja. Vážime si vašu pomoc.

V Bratislave so zbierkou Evanjelická diakonia začína vo štvrtok v petržalskej prevádzke TESCO. Rovnako vás čakáme v prevádzkach TESCO v Dubnici nad Váhom, Senici, Vranove nad Topľou, Bánovciach nad Bebravou, Myjave, Bardejove, Komárne, Skalici, Košiciach, Krupine, Starej Turej, Gabčíkove, Sládkovičove, Banskej Štiavnici, Brezovej pod Bradlom a Prešove.

Budeme tam, čakáme vás.

Jana Gasperová
Referát Public relations a Fundraising ÚED