List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Tradično-netradičné novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí

Obrázok k správe 15.02.2017
V posledný januárový deň sa uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom v priestoroch MZV a EZ SR. Zúčastnili sa ho mnohé neziskové mimovládne organizácie, medzi nimi aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, ktorú zastupovali Ján Gasper a Katarína Šoltésová. Stretnutie má svoju tradíciu, nakoľko išlo už o desiate takéto stretnutie, s tým, že tentokrát sa uskutočnilo až v novom roku.

Minister zahraničných vecí zhodnotil uplynulý rok asi ako najťažší z hľadiska terorizmu, extrémizmu, radikalizácie, migrácie, Brexitu, a mnohých iných problémov, ktoré bolo potrebné počas tohto obdobia riešiť. Napriek všetkému však uplynulý rok 2016 považuje za veľmi úspešný, hlavne čo sa týka Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EU, ktoré sme dôstojne zvládli. Pán minister zdôraznil dôležitosť diskusie na európske témy, skúsenosti organizácií v oblasti rozvojovej spolupráce a udržateľných rozvojových cieľov, účasť na rôznych národných i medzinárodných konferenciách a bilaterálnych diskusných fórach.

MZV v roku 2016 podporilo 32 projektov v celkovej sume 118.820,- eur. Pán minister poďakoval všetkým partnerom za doterajšiu spoluprácu, ktorá je kľúčová a nevyhnutná pre verejnú diplomaciu a posúvanie vecí v našej krajine i v Európe. Na záver nás priateľsky vyzval k pokračovaniu vzájomnej dôvery a spolupráci, pretože spoločnými silami dokážeme efektívnejšie reagovať na aktuálne výzvy dnešnej doby.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku