Pozvánka na konferenciu: Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »
A čo teraz?

Týždenný rozvrh

Pondelok Príbehy a edukačné témy
Utorok Spoločné aktivity
Streda Preventívne stredy, diskusné kluby, workshopy
Štvrtok POoobednéTVORivéKAmarátstva - Potvorka
Piatok Ter-Mix, alebo všetko, čo sme za týždeň nestihli