List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Višegradska konferencia 2017

Obrázok k správe 26.10.2017
Staroba, starnutie sa týka každého človeka. Každý deň sme o niečo starší. Intenzívnejšie sa táto téma týka staršej generácie, ale aj všetkých nás, ktorí stojíme pri nich ako rodinní príbuzní alebo sa o „našich“ starkých staráme pomocou sociálnych služieb, konkrétne v strediskách evanjelickej diakonie. Nosná téma Višegradskej konferencie: „Aging and long-term care for elderly people with dementia“ je v dnešnej dobe veľmi aktuálna. 11.–13. októbra 2017 sa stretli diakonie z Maďarska, Čiech, Poľska a Slovenska, ktorú zastupovali Szilvia Buzalová a Katarína Šoltésová. V krásnom prostredí Mátraháza v Maďarsku, sme sa v tejto téme aktívne vzdelávali prostredníctvom praktických prednášok a našich skúseností. Pozdravili nás zástupcovia Maďarskej Evanjelickej diakonie Hajdú Tibor, Diakonie Reformovanej cirkvi Beszterczey András a člen Synody za diakonickú činnosť Gacsályi Gábor a zástupca Eurodiaconie Romana Bélová a Alexander Elu . Vypočuli sme si prednášky o psychobiografickom modeli starostlivosti o seniora navrhnutý profesorom Erwinom Böhmom, o sprevádzaní zomierajúceho, o výzvach v starostlivosti o seniora zo sociálno – politického hľadiska, a mnohé ďalšie skúsenosti, ktoré boli pre nás veľkým prínosom.

Teší nás, že sa môžeme navzájom vzdelávať, posúvať v profesionálnom raste a povzbudzovať v tom, že identita diakonickej činnosti nie je len o sociálnej službe, ale stojí na kresťanských hodnotách.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku