Letné aktivity Sommeraktiv

List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Vzácna návšteva z Wittenbergu v košeckej diakonii

Obrázok k správe 15.08.2017
V rámci jubilejného roku 500. výročia Reformácie navštívil Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci brat farár Johannes Hillger z Luttherstadt Wittenbergu s doprovodom. Bohatý týždňový program naši hostia započali prehliadkou Strediska Evanjelickej diakonie a Evanjelického kostola v Košeci, ktoré boli vybudované aj vďaka výdatnej pomoci práve brata farára Johannesa Hillgera.  Nasledovalo zastavenie v Ilave pri pamätnej tabuli venovanej väzneným ev. biskupom a kňazom, ktorých si uctili modlitbou a kyticou kvetov. Nezabudnuteľný pre našich hosťov bol výstup na horu Butkov (Ladce)  v doprovode Antona Barcíka, gen. riaditeľa Považských cementární Ladce, ktorý ich oboznámil s týmto najmladším pútnickým miestom RKC na Slovensku. Tam pri monumentálnom 12 metrov vysokom kríži zazneli modlitby a nasledovalo spoločné fotenie pre pripravovanú publikáciu o tomto mieste. Je priam symbolické, že návšteva predstaviteľov evanjelickej cirkvi  z Lutherovho mesta Wittenbergu sa udiala na tomto mieste práve v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie.  Ďalší deň spolu s našimi hosťami sme navštívili Vysoké Tatry, kde sme si prezreli Centrum sociálnych služieb v Tatranskej Štrbe, ktoré vedie dozorca Tatranského seniorátu ECAV Tomáš Hyben. Ten ochotne oboznámil našich hosťov s týmto novým projektom, ktorého spoluzakladateľom je Stredisko Evanjelickej diakonie Košeca. O voľný program našich hostí sa postaral dlhoročný spolupracovník SED v Košeci Peter Ľupták, ktorý pôsobí v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách. Vyvrcholením návštevy našich hostí bola ich účasť na Slávnostných službách Božích s vysluhovaním sv. Večere Pánovej v považskobystrickom evanjelickom kostole v nedeľu 6. augusta, zameraná k 500. výročiu Reformácie. Úvod služieb Božích patril spevácko – folklórnej skupine zo Záriečia, ktorá zaspievala dve piesne s Tranovského kancionála. V rámci liturgie poslúžili duchovní:  Peter Fabok, Michal Tekely a Ľubomír Marcina. Organovou hrou slávnostné služby Božie sprevádzala Miroslava Tekely a na husliach členka komorného orchestra z Halle (Nemecko) Katrin Hauser. Slávnostným kazateľom bol vzácny hosť brat farár Johannes Hillger z Wittenbergu na základe sv. textu Efezským 5. kapitola 8-9 verš: Žite ako deti svetla, ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Amen

Už 36 rokov sme dobrými priateľmi s vaším duchovným pastierom Ľubomírom      Marcinom, tak stále veľmi radi cestujeme do vašej krásnej krajiny. Naše priateľstvo je plné tých najkrajších spomienok. Žijeme vo Wittenbergu, Lutherovom meste, v ktorom Dr. Martin Luther presne pred 500 rokmi pribil svoje Tézy na dvere zámockého kostola. Práve tu sa začalo nové orientovanie celej Európy, dokonca s celosvetovým pôsobením. Duchovne sa teda Wittenberg zaradil k najmenším hlavným mestám sveta. Teda v tomto roku, popri rôznych iných veciach, podujatiach, stretnutiach oslavujeme túto svetovú udalosť! Prežili sme vo Wittenbergu (nedávno) Kirchentag ktorý mal 120 000 návštevníkov. Mesto je stále plné návšetvníkov z celého sveta. Na jednej veľkej lúke bolo vysadených 500 stromov v Lutherovej záhrade okolo obrovskej Lutherovej ruže. Luteránske cirkvi z celého sveta tu prijali akési "stromové spoločenstvo". Keď mám doma nejakých hostí, veľmi rád ich zavediem do tejto záhrady a ukážem im strom patriaci ECAV na Slovensku  a porozprávam im o mojich priateľoch z tejto krajiny.

Z Wittenbergu prichádza mnoho pozitívnych impulzov do sveta, ktoré by mali preraziť hlbšie na rôzne miesta a zanechať tam svoju pečať. Predchádzajúci týždeň som bol so svojím najstarším vnukom (má 11 rokov), v nemeckom najväčšom prístavnom meste Hamburgu. Mohli sme tam mnoho zaujímavého vidieť. Objavili sme tam jeden veľmi veľký pomník. Bol postavený Johannesovi Bugenhagovi. Bol to farár, priateľ a súputník Dr. Martina Luthera.  Mal obrovské problémy a čelil rôznym sporom pri začatí reformácie v Hamburgu. Tí starí veriaci ľudia, odmietali prijať obnovenú  vieru. Johannes Bugenhagen  však pokračoval po húževnatých rokovaniach na tom, aby ich zlomil. Tiež začal pracovať i v jednom bývalom kláštore na vybudovaní gymnázia, ktoré robí dodnes vynikajúcu prácu. Práve preto je tam tento veľký pomník. Otázka: Odkiaľ zobrali všetci reformátori takúto obrovskú silu, aby toto dokázali? Keď sa aj napriek tomu postavili proti mocnej pápežskej cirkvi! Títo mali všetko vo svojich rukách, čo zahŕňalo aj moc a vplyv. Odpoveď: Týchto pár ľudí vo Wittenbergu nám poskytuje cenný poznatok - pohľad.  Oni založili oslobodzujúce a radostné Veľvyslanectvo (úrad) Evanjelia. Lebo nie my ľudia môžeme konať skrze našu moc a energiu, ale Božia milosť ktorá pôsobí a tiež Ježiš ktorý už urobil všetko pre nás na Kríži. Práve týmto činom dokázal milosť Božiu pre nás všetkých. Tento Dar je pre nás, a dúfame teda, že ho prijmeme so všetkou vďačnosťou a radosťou. Otázka na nás: Žijeme my dnes taktiež z radosti/potešenia tohto ospravedlnenia? Všetky hriechy, všetky viny, ktoré prinášame pred Ježiša, nášho Pána, tie sú už teraz ním prevzaté! Želám Nám všetkým túto radosť a Sila, ktorá od Neho pochádza. Aj keď nás On necháva byť ľuďmi, ktorí sú závislí a zodpovední myslieť aj konať! K tomuto sa viaže ešte jedna ďalšia historická udalosť, ktorá má spojitosť s Wittenbergom: Pred budovou OSN v New Yorku, stojí pomník s veľkou sochou. Môžeme tam vidieť kováča, ktorý z meča kuje pluh. Stojí pri tom aj citát zo starej zmluvy: Budete meče kuť na pluhy Iz 2,4.! Je to vízia ktorú mali a vydali proroci Izaiáš a Micheáš. Práve toto dalo mladým kresťanom v DDR znak ich pokoja. Mnohí z nich práve toto nosili vyšité na nášivkách na oblečení. A malo to aj nadpis: Tvoriť mier, bez zbraní! Práve v čase, keď bola celá armáda modernizovaná, videla naša vláda v tomto obrovskú provokáciu a zakázalo to nosiť. V roku 1983 bol vo Wittenbergu taktiež Kirchentag. Pri tejto príležitosti, jeden wittenbergský kováč, verejne prekul meč na pluh. Toto spustilo vytvorenie jedného širokého mierového hnutia v DDR, ktoré skutočne bolo proti násiliu. Organizovali modlitebné stretnutia za mier v kostoloch a taktiež sviečkové pochody v uliciach. Kto by si bol vtedy pomyslel, že práve Slovo Božie bude tým (uhoľným kameňom), ktoré položí socialistický režim? Vo Wittenbergu je kováčska nákova v múzeum, ktoré môžete navštíviť, ktorá je ako pomník pripomínajúci Lutherhof. Slovo nášho Boha prináša dobré zmeny v našej osobnej, ale taktiež aj spoločenskej oblasti.  Práve preto je pre nás veľmi dôležité držať sa silne Božieho slova. Amen

Po kázni slova Božieho, ktorú tlmočil br. Michal Tekely zaznela hudba v podaní klavír Miroslava Tekely a husle Katrin Hauser. K stolu Pánovej milosti pristúpili takmer všetci zúčastnení, kde počas vysluhovania sviatosti Večere Pánovej zazneli piesne v podaní folklórneho súboru so Záriečia. Báseň o Lutherovej ruži predniesla sestra poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici Ľubica Juríčková. Nasledoval pozdravný príhovor primátora mesta Považská Bystrica Karola Janasa, v ktorom vyzdvihol  500. výročie Reformácie, prínos evanjelickej cirkvi  pre mesto, ako aj príkladnú spoluprácu predstaviteľov CZ ECAV Považská Bystrica s mestom. Za obec Košeca sa slávnosti zúčastnili zamestnanci a vedenie SED Košeca ako aj poslankyne obecného zastupiteľstva v Košeci Mária Kalamenová a Janka Sláviková.  Po záverečnom Áronovskom požehnaní, ktoré udelil vzácny hosť brat farár Johannes Hillger početnému bohoslužobnému zhromaždeniu a zaspievaniu hymny Hrad prepevný sa povznášajúca slávnosť k 500. výročiu  Reformácie skončila. Každý účastník pri východe z kostola dostal na pamiatku od nášho hosťa odznak – Lutherovu ružu.

Záznam so slávnostných služieb  Božích z považskobystrického evanjelického kostola venovaných k 500. výročiu Reformácie odvysiela regionálna TV Považie  na sviatok Pamiatky Reformácie 31.10.2017 o 17:00  hodine.

Ľubomír Marcina
správca SED Košeca