List prezidenta SR Andreja Kisku Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku
List od prezidenta Kisku

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Zbierka Kolega kolegovi

Obrázok k správe 08.09.2018
Diakonia sa stará o ľudí „z vonku“. Sú to seniori v denných stacionároch alebo v zariadeniach pre seniorov, deti v jasliach, mladí dospelí s mentálnym postihnutím v denných stacionároch, deti v náhradných rodinách, ženy s deťmi v útulku, mladí dospelí v domove na pol ceste, jednotlivci a rodiny, ktoré potrebujú finančnú alebo materiálnu pomoc, kompenzačné a zdravotnícke pomôcky, technické zariadenia po povodni.

Diakonia sa, ale stará aj o ľudí „vo vnútri“, keď sa jeden z nás ocitne v ťažkej životnej situácii. Svedčí o tom aj finančná zbierka Kolega kolegovi pre našu opatrovateľku Margu. Vážna autonehoda jej najbližších výrazne zasiahla do jej rodinného života. Marga s manželom odcestovali domov, do Rumunska, aby sa postarali o svojich blízkych. Nebolo isté, kedy a či vôbec sa Marga bude môcť vrátiť do práce, lebo stav ich dcéry naznačoval dlhú rekonvalescenciu. Táto tragédia zasiahla rodinu nielen v citovej oblasti, ale priniesla mnohé praktické, ako aj finančné výzvy.

Zbierka Kolega kolegovi bola prejavom spolupatričnosti. Chceli sme dať pocítiť našej kolegyni, že nám nie je jedno, čo sa jej stalo. Takisto ukázať, že nepomáhame len iným z vonku, ale že si vieme pomôcť navzájom aj v našej evanjelickej diakonickej rodine.

Zbierka Kolega kolegovi oslovila aj iných, nielen zamestnancov Evanjelickej diakonie, ale aj klientov, ich rodinných príslušníkov, či rodinných príslušníkov zamestnancov Diakonie, niektoré cirkevné zbory, ako aj jednotlivcov.

Marga sa stala opatrovateľkou vlastnej dcéry. Potom sa však musela vrátiť do práce a o dcéru a vnučku sa začala starať iná opatrovateľka. V utorok, 14. augusta 2018, priamo v SED v Bratislave, sme Marge odovzdali vyzbieranú sumu 1.310,- EUR. Bola vďačná Bohu i všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

V mene Ústredia ED ECAV, SED Bratislava a v mene našej kolegyni Margy sa vám všetkým chceme srdečne poďakovať za vašu štedrosť a spolupatričnosť.

Anna-Mária Benková
Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci ÚED